Aalborg

Ikke et ord...

KAMPAGNE:Danish Crown fører i øjeblikket en reklamekampagne- men intet om de millioner af grise, der årligt eksporteres levende til udlandet, kastration af 13-14 mio. ornegrise, et årligt forbrug af små 100 ton antibiotika til grisene, at der forbruges 5 kg proteinfoder til at producere 1 kg.svinekød og bruges enorme mængder fyringsolie for at varmebehandle alt svinefoder. Ejheller noget om de store kvaler, svinefabrikkerne giver for borgere på landet og den enorme forurening af især vores vandmiljø, som disse fabrikker forårsager. Holger Ø. Mortensen Landsforeningen for Gylleramte, Gosmervej 81, Præstholm Mark holgler@mail.dk