Ikke et personangreb fra min side

Hvorledes Niels Busk har læst mit svar (21.11.), eller om teksten i læserbrevet er blevet ændre

REFORMTRAKTAT:Hvorledes Niels Busk har læst mit svar (21.11.), eller om teksten i læserbrevet er blevet ændret, idet det blev bragt ¿På nettet¿, kan jeg ikke stå inde for. Vedrørende ¿usagligt trick¿: Jeg skrev med henvisning til, at Busk slog alle modstandere af EU i et hartkorn. Det udsagn havde intet at gøre med ¿reformtraktaten¿, hr. Busk. Hvorvidt den politiske afgørelse, som Justitsministeriet tager eller har taget til en folkeafstemning om ¿Reformtraktaten¿, er på linje med Busks stillingtagen og ¿kendsgerninger¿, ændrer ikke min holdning til emnet, som jeg skrev, er det en demokratisk ret at være uenige. Det er en politisk og ikke en domstolsafgørelse, vi taler om. Niels Busk tillægger mig nogle udsagn, som jeg ikke har skrevet og forholder sig ikke til teksten, som jeg skrev (21.11). Mine anskuelser i begge læserbreve har drejet sig om EU-projektet, det inkorporerede Islam i EU og den kommende Forfatning, (Reformtraktaten) samt de grundlovssikrede demokratiske rettigheder. Læserbrevene har ikke været personlige angreb på Niels Busk, hvorimod det modsatte har været tilfældet.