EMNER

Ikke EU-klar

Af Kristian Pihl Lorentzen folketingsmedlem (V), Hermelinvej 4, 9643 Ans By vkrlo@ft.dk www.kplorentzen.dk TYRKIET: Jeg er vant til, at der bliver gået i rette med mine debatindlæg. Det hører jo netop sammen med en god og levende debat. Alligevel må jeg forundres over, at det radikale medlem af Europa-Parlamentet, Johannes Lebech (21.4.), går skarpt i rette med min pointe om, at Tyrkiet ikke er klar til EU på grund af en forkvaklet holdning til ytringsfrihed. Min hidtidige opfattelse af R har været, at det som et liberalt parti netop ville stå vagt om de frihedsrettigheder, der er helt grundlæggende i et demokrati. Men det er jo så ikke første gang, at De Radikale skifter kurs. Jeg angriber aldeles ikke Tyrkiet. Men jeg forbeholder mig ret til at angribe en politiske kurs i Tyrkiet, hvor man gang på gang demonstrerer en holdning til ytringsfriheden, der slet ikke hører hjemme i EU. Jeg glæder mig over, at Danmark ude i verden har et stærkt og godt omdømme, som et lille land, der tør stå vagt om ytringsfrihed og demokrati. Dette omdømme vil jeg kæmpe for at bevare.

Forsiden