Aalborg

Ikke falsk

Falske profetier opfylder ikke kriteriet. Noget andet med de ægte. De opfyldes, fordi de er fra Gud; selvom der kan gå lang tid med det.

Tiden viser, om en profeti er fra Gud; hvorom det gælder: "Ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud". Det må lægges til grund for Profet Mikkelsens profeti i 1943. Den er opfyldt med "Noas Ark" i Mølleparken og med sejlskibet Loa i Aalborg, der netop blev restaureret "mellem broerne" - som profeteret. Noas Ark betegner tiden før Jesu genkomst. Karl Maksten siger (11.11.): "Som kristne må vi klart afvise den slags privat opfundne og falske dommedagsprofetier". Ja, det gale ved profetien var, at den blev tidsbestemt. Men af samme grund vakte den røre, blev husket, gav anledning til en bogudgivelse og næppe uden grund. Profeter og profetier er ikke i høj kurs. "De vidste ikke, (tog ikke notits af det), før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også Menneskesønnens komme være". Og: "Ingen profet er anerkendt i sin hjemby" -heller ikke salige Mikkelsen med sin dommedagsprofeti. Det betyder dog ikke, at den er falsk.