Hanstholm

Ikke fjendsk at ville værne

DANSK:Jeg har læst Tem Frank Andersen indlæg (27.8) hele fire gange, men må erkende, at jeg ikke fatter, hvor manden vil hen. Han vil ikke finde sig i, at jeg selv definerer, hvad jeg forstår ved at være ægte national, skriver han. Bevares, det var egentlig heller ikke for at ville agere smagsdommer, men jeg opfordrede jo sådan set til samling på den nationale fløj. Imidlertid ville det have været interessant at læse T.F.A.’s egen definition af ægte nationalfølelse, den gik vi glip af - hvis han har en! Og hvorfor i hede hule Hanstholm Paul McCartney og Madonna skal blandes ind i sagen mystificerer unægtelig. Troede T.F.A., jeg skrev om en slags engelsk-amerikansk kulturimperialisme? Nej, forholdet er jo, at vi står overfor opgaver, der er alvorligere end hvilken påvirkning, den ene eller den anden musiker måtte have på unge - og ikke så unge. Når jeg skrev om de nationale, herunder unge, at de burde samle sig i et værn for den danske arv og kultur, er det slet og ret, fordi en sådan går til grunde, hvis vi ikke selv gør noget drastisk for at bevare den intakt. Den oplagte trussel er erobrerkulturen, kaldet islam/muhamedanismen, og dens ”danske” hjælpere. Til disse hjælpere hører dem, der uafladelig plaprer op om, at ”vi” ikke er gode nok til at integrere de fremmede. For det skal vi slet ikke. Jeg mener, at enhver mellemøstlig- eller afrikansk person har ret til et fædreland. De har også normalt et, men det hedder altså ikke Danmark. En ”nydansker” (ny dansker) er i mit sprog et spædbarn med en dansk mor og far. Med Grundtvigs berømte ord: ”Man kan ikke gøre hvem som helst til hvad som helst.” Nej, men det er jo, hvad den abstrakte ”integration” af muhamedanere går ud på, hvorved den på en vis måde også gør nar af den fremmede. Når jeg skeler til NORDJYSKE’s egen leder (også 27.8), må jeg nok erkende at høre til blandt folk med ”yderligtgående, menneskefjendske holdninger.” Det kan jeg sagtens leve med, selv om det er løgn, så det smelder i Hammer Bakker, at det skulle være menneskefjendsk at ville værne sit eget folk og dets mange århundredgamle kultur. ”Fjendsk” finder jeg det snarere at ville forråde alt det, vore forfædre byggede op. Derfor tak til Tove Søgaard og Elinor Bjeldbak, hvis indlæg (22.8. og 24.8.) netop peger på, at vi er i højrisiko for at miste ovennævnte. Jeg kan da heller ikke lade være med at forestille mig, hvad der vil ske, hvis det virkelig skulle lykkes at nå frem til et rejsegilde i Århus og København på stormoskéer - som synlige tegn på islams erobringssejr. Men jeg har en anelse. Sluttelig vil jeg da gerne give Tem F. Andersen ret i, at man ikke bør indskrænke sig til at tale til unge men også med dem. Helt enig. Men hvordan ved T.F.A. mon, om jeg aldrig taler med unge, endog af den type, der er lodret imod moskébyggerier og ”integration”? Det var ret beset dem, jeg tænkte på ved at opfordre til at lytte!