Børnepasning

Ikke flere børnehavelukninger på vej

De værste problemer med faldende børnetal i Hirtshals er løst - men nednormering kan blive nødvendigt

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hvordan bliver det at være barn i børnehaven i fremtiden? Det spørgsmål er der fokus på nu.illustration

HIRTSHALS:Politikerne er som tidligere fortalt i serien Fremtidens Børnehave i gang med at se på, hvordan og hvor store børnehaverne skal være i fremtiden. Flere steder er der plads til en del flere børn i børnehaverne, end der er børn til. Særligt distrikt Hirtshals, der også omfatter Ulvkær, oplever problemer med børnetallet. Det er i dette distrikt, at man netop har besluttet at nedlægge børnehaven Krabbely. Dermed kom man af med 37 overskudspladser, men der er stadig et overskud på 20 pladser i 2008 og 31 i 2009. Det er dog ikke umiddelbart noget, der får politikerne til at tænke på flere lukninger. Men der kan i stedet ske ændringer for personalet i børnehaverne. - Der er ikke så meget overkapacitet, at vi overvejer yderligere reduktion. Vi må i stedet tilpasse normeringer og antallet af pædagoger, hvis det er nødvendigt. Men det er også nødvendigt med en vis overkapacitet, for der kan jo ske ændringer i udviklingen, vurderer formanden for børne- og undervisningsudvalget, Ole Albæk (UP). Tredje lukning Han peger på, at det er den tredje børnehave, der bliver lukket i distriktet inden for en kort årrække. I 2002 blev Græsvangens Børnehave lukket, den var da nede på 37 børn. I 2006 blev børnehaverne Lilleheden og Blæksprutten med hver 30 børn slået sammen til Børnehaven Margrethe, og Krabbely er således den tredje i rækken. Den var nået ned på 24 børn, som nu bliver fordelt i andre børnehaver i distriktet, hvor der er ledige pladser. Hvad er nærhed? Ole Albæk ser frem til debatten om, hvad der skal gøres på børnehaveområdet - det er jo langt fra kun Hirtshals, det er relevant for, debatten kommer til at omhandle hele storkommunen. Her kan det blive aktuelt med sammenlægninger af børnehaver, måske ikke fysisk men under en fælles ledelse - den såkaldte områdeledelse. - Vi har endnu ikke gennemtænkt spørgsmålet om fælles ledelse og områdeledelse, og det kommer i den proces, vi nu sætter i gang, siger Ole Albæk. Et centralt begreb i hele strukturdebatten er nærhed, og det vil udvalgsformanden gerne have sat under lup. - Vi skal tage hensyn til nærheden, men det kræver, at vi får begrebet nærhed til debat. Ellers bliver det en elastik. Vi skal til at snakke nærhedsprincipper i forbindelse med både skoler og daginstitutioner, siger Ole Albæk. Flere modeller Han tror på, at det bliver nødvendigt at bruge en variation af modeller for at tilpasse kapaciteten. Områdeledelse er en af modellerne, mens en anden er centerledelse - fx. hvor en børnehave får fælles ledelse med den skole, sådan som det er i dag i bl.a. Lendum og Mosbjerg. Pædagogisk konsulent i Hjørring Kommune, Elisabeth Lindstrøm, mener ikke, at der er grund til angst for store institutioner. - Vi hører meget, at forældrene er bange for store institutioner. Det forstår jeg godt, men vi kunne ikke forestille os, at vi laver store børnehaver uden at organisere dem i mindre enheder, siger hun og bliver bakket op af Ole Albæk: - Normeringen vil stadig være sådan, at der ikke bliver flere børn per pædagog. Det, der ikke må ske er, at man bringer børn i en situation, hvor de ikke kan overskue situationer og skaber usikkerhed. Vi må opstille fakta og så have en dialog om, hvad de rer optimalt, siger Ole Albæk. Og tilføjer et andet ønske til, hvordan fokuset i debatten om fremtidens børnehave skal ligge: at det hele ikke skal handle om struktur og store og små børnehaver, men at det også bliver god plads til at tale om indhold og kvalitet i det pædagogiske arbejde. - Først og fremmest skal vi sikre, at de kvalitetskrav, vi stiller, er dem, der bliver styrende, således at det ikke er strukturen, der styrer og tager tid fra dialogen.