Ikke flere EU-støttede golfbaner

Nordjylland står ikke mere så langt fremme i køen, når svage områder i EU skal hjælpes

NORDJYLLAND:Allerede før 10 nye lande træder ind i EU, er Europa blevet mere fredeligt end før. Og de 10's formelle indtræden vil forstærke denne udvikling yderligere, mener den nordjyske EU-ekspert Søren Dosenrode. - Det, der i halvfemserne skete på Balkan, kunne være sket i andre lande endnu tættere på os, og så havde konsekvenserne for vores dagligdag været voldsomme. Billetten til EU har fået de nye lande til at opgive gryende uenigheder landene imellem og over for mindretal i nogle af landene. Og når de er inde i folden, er der i EU redskaber til at reagere over for den slags, siger han. Den nordjyske Jean Monnet-professor hæfter sig ved, at EU-udvidelsen blev søsat af statsledere, der var rundet af Anden Verdenskrig - ikke mindst tyske Kohl og franske Mitterand. - De følte, at Vesteuropa havde et moralsk ansvar over for de lande, der - i en vis grad takket været Churchill og USA - blev prisgivet efter krigen. Nu føres udvidelsen så ud i livet af en yngre generation af statsledere, som måske ikke har helt den samme moralske tilgang, men snarere ser udvidelsen som en politisk og økonomisk sag. Flere allierede Hvordan vil udvidelsen påvirke det politiske billede i EU? - Danmark får på en lang række punkter flere allierede. Dels har vi en stor velvilje i de baltiske lande. Dels er alle de nye bortset fra Polen småstater, der ligesom Danmark normalt har nogle holdninger til demokrati og offentligheden, som adskiller sig lidt fra opfattelsen hos de tre store, Tyskland, Frankrig og England. - Til gengæld vil vi opleve, at Danmarks lidt valne holdning til integrationen i EU nok sættes lidt mere under pres. For mange af de nye lande er langt mere interesserede end vi i at få kittet EU tæt sammen. En stor del af dem er stærkt påvirket af Anden Verdenskrig og de efterfølgende årtier, og for dem drejer det sig om via EU at få stærke økonomiske og politiske garantier for deres frihed. Partnerskab Hvad sker der med økonomien som følge af udvidelsen? - For både gamle og nye lande gælder, at der åbnes nye markeder. Det er nok især til gavn for Vesteuropa, hvis firmaer forlængst er i gang med at etablere sig i Central- og Østeuropa. Samlet set vil Europas økonomi blive styrket, fordi forbruget nok stiger. Men i forhold til EU's kasser vil lagkagen skulle fordeles anderledes end hidtil. - I Nordjylland har mange projekter nydt godt af Mål 2 og andre EU-programmer. De forsvinder ikke fra den ene dag til den anden, men med vores velstand er det ikke mere os, der står forrest, når svage EU-områder skal støttes. Til gengæld har Nordjylland gode muligheder for at indgå partnerskab med regioner i de nye lande om projekter, som kan opnå EU-støtte, og hvor vi kan bidrage og på den måde alligevel få del i kagen. - Men vi må indstille os på, at Vendsyssel nok ikke får så mange veje og golfbaner med EU-støtte, som tilfældet har været hidtil, fastslår Søren Dosenrode.