Ikke flere forbud

Hvorfor er S så interesser i at forbyde køb af sex. Hvorfor mener S, at vi skal leve i et land, hvor man ikke selv må bestemme?

Ofte er det bagmændene, man skal have fat i, uanset om det gælder forbud mod kamphunde, købesex eller videoovervågning. F.eks. kamphunde; er det hundene, der er noget galt med? Eller er det de personer, der avler de forkerte hunde frem (avler de mest aggressive) og de, der ikke forstår, hvor vigtigt det er, at en hund også skal have opdragelse (bider den en person, skal den selvfølgelig aflives). Vedr. købesex er det vel bedre, at de, der har behov for det, kan købe det. Her kan f.eks. nævnes handicappede af forskellig art og de, der har et specielt behov. Lad dem dog købe det, de har behov for i stedet for, at de overfalder en uskyldig og skader den for livet. Vi har voldtægter nok, så der bør ikke opfordres til flere. Vedr. videoovervågning er det vel en privat sag, hvor og hvornår man overvåger. Kan det være en løsning for at undgå indbrud og andre voldsomme oplevelser, kan det kun være ok. Så forbyd forbud og lad være med at lave en normal adfærdsbaseret person til kriminel.