EMNER

Ikke flere penge til kummer

DRONNINGLUND:Teknik- og miljøudvalget har sagt nej til et forslag fra Dronninglund Handelsstandsforening om at lade Dronninglund Kommune overtage betalingen for løbende at pynte de 28 whiskytønder/blomsterkummer, som handelsstandsforeningen har opstillet i Nørregade, på Stationsvej og i Slotsgade i Dronninglund. Kommunen har lige fra blomsterkummernes ankomst for et års tid siden bakket op om projektet ved at sørge for vanding og gødskning af kummerne, men skal kommunen overtage hele driften af blomsterkummerne, vil den kommunale udgift blive fordoblet fra de nuværende16.000 til 32.000 kr. om året. Teknik- og miljøudvalget har derfor i tilbagemeldingen til handelsstandsforeningen fastslået, at man fra kommunal side ønsker at fortsætte den oprindelige ordning, hvor kommunen og handelsstandsforeningen deltes om kummedriftsudgifterne. Med i udvalgets overvejelser har det også været, at kommunen årligt kun bruger 356.000 kr. på byforskønnelses- og trafiksikringsprojekter - hvor de fleste af disse kroner oftest bruges på nye trafiksingsprojekter.