Lokalpolitik

Ikke flere penge til Vendsyssels Plantage

LØKKEN:Vendsyssels Plantage har som bekendt været kastet ud i uvished. Hvad skal der ske med det grønne område, som der ikke er penge nok til at sætte ordentlig i stand? Tidligere har Løkken Borger- og Håndværkerforening været ude med et forslag om at sælge et stykke af plantagen til boliger. Noget som dog blev afvist af kommunalbestyrelsen - to gange endda. Da forslaget senest blev forkastet, bestemte kommunalbestyrelsen, at kommunen skulle se på, om man på anden vis kan komme Løkken Borger- og håndværkerforening til hjælp. Hjælpen skulle komme for at Vendsyssels Plantage kunne få en kærlig hånd. Nej til at give penge - Der er nogen, der mener at kommunens forpligtelse er større i et turistområde, og det er jo altid en diskussion værd, siger Henning Jensen, der fungerer som borgmester og formand for økonomiudvalget mens Knud Rødbro er på ferie. Nu har økonomiudvalget så stemt nej til at give flere kroner end de 32.000, udvalget årligt giver til vedligeholdelse af plantagen. Det er det samme beløb, som økonomiudvalget hvert år giver til vedligeholdelse af Lunden i Vrå, hvor der gøres en stor frivillig indsats for at holde området pænt. Mangler frivillig hånd Også i de grønne områder i kommuens mindre byer, bygger vedligeholdelsen først og fremmest på frivilligt arbejde. - Den energi, der bliver lagt i Lunden i Vrå, kan man ikke finde i Løkken. Men umiddelbart er der ikke lagt op til at vi skal bruge 100.000 kroner mere i Vendsyssels Plantge, fortæller den fungerende formand og fortsætter: - Hvis vi gjorde det, er det jo spørgsmålet, om man kan fastholde den folkelige opbakning, der er de andre steder. Sender sagen videre Løkken Borger- og Håndværkerforening efterlades dog ikke helt på herrens mark. Økonomiudvalget beder teknisk forvaltning om et forslag til, hvordan kommunen kan vedligeholde Vendsyssels Plantage for 32.000 kroner om året. Det kan eventuelt kobles sammen med at der sendes en jobtræningsperson til Løkken for at tage sig af plantagen.