Retspleje

Ikke flere små hummere i garnene

Dommer forstår ikke Fiskeriministeriets påstand om, at flere fanger undermålshummere

FREDERIKSHAVN:I sidste uge blev en lokal fisker dømt for at have landet 115 kilo dybvandshummere, der ikke overholdt mindstemålet på 130 mm. Den slags domme er der efterhånden langt imellem. Derfor undrer dommer Mogens Pedersen fra retten i Frederikshavn sig såre over, at der fra anklagemyndighedens side blev fremlagt et notat fra Fiskeriministeriet, der anbefaler en skærpelse af straffene i den slags sager. - Sagerne om overtrædelse af fiskerilovgivningen var for fem-ti år siden talrige ved retten i Frederikshavn, men er nu relativt sjældne. Rettens udgangepunkt er derfor, at fiskerne generelt bliver mere og mere lovlydige, siger Mogens Pedersen i bemærkningerne til dommen. Af notatet fra ministeriet fremgår det stik imod dommerens opfattelse - at der ses en stigning i antallet af overtædelser. "Den enkelte fisker vil normalt blive kontrolleret relativt sjældent, og fiskerne vil derfor kunne indregne de relevante beskedne bøder størrelsesorden 2.500 til cirka 4000 kroner som en art driftsomkostning", står der i notatet.Derfor anbefales det, at bøderne gøres større for at forstærke den præventive virkning. Mogens Pedersen ville have forventet en dokumentation for en sådan påstand, som altså strider imod hans egen erfaring. Han erkender, at der kan være andre årsager til, at antallet af sager falder, end at fiskerne er blevet mere lovlydige. For eksempel, at der inddrages flere licenser frem for at gennemføre straffesager, at fiskerne vedtager bøder, uden at sagen kommer for retten, eller at kontrollen er mindre effektiv end tidligere. Men uden dokumentation godtager han ikke påstanden. Den tiltalte blev da også dømt efter de hidtidig gældende bestemmerlser, og straffen lød på en bøde på 4.500 kroner.