Lokalpolitik

Ikke for meget at rutte med

Hvis alt for mange haller og kommunale kulturbygninger render ind i svamp, utætte tage og smadrede ruder, bliver gode råd dyre næste år.

Fritids- og kulturudvalget i Hjørring Kommune råder således kun over et anlægsbudget, der svarer til værdien af et større parcelhus - nemlig knap to millioner kroner næste år, oplyser udvalgsformand Michael Karlborg. - Det er muligt, at beløbet kan hæves, hvis kommunen sælger flere grunde og bygninger end budgetteret - men ellers vil vi kun have omkring 1,9 millioner kroner, og det er altså ikke en gang nok til vedligeholdelse, siger udvalgsformanden. - Vores oplæg var, at vi havde brug for omkring 14 millioner kroner, så der er meget vi ikke får gjort næste år, lyder det fra Michael Karlborg. Foruden problemerne med at få råd til den almindelige vedligeholdelse, bliver der selvsagt heler ikke penge til eksempelvis renovering af Sysseltinget og andre påtrængende opgaver. Udvalget har skulle spare omkring fem millioner kroner på driften, og som omtalt i søndagens udgave af NORDJYSKE hentes 1,3 millioner kroner fra Park Vendia. En beslutning, der har fået Park Vendias bestyrelse til at gå, men udvalgsformanden fastholder det fornuftige i besparelsen. - Brugerne kommer ikke til mærke det, for det skyldes, at der har været for meget sat af på budgettet, siger Karlborg. Udvalgsformanden er lidt mere bekymret for en besparelse på folkeoplysningsområdet. Her tager man et rullet overskud på 1,2 mio. kroner på næste års budget. - Det beløb kommer til at mangle i 2011, og der har vi sagt, at beløbet bør føres tilbage, siger Michael Karlborg. Udvalget sparer også en halv million kroner på en pulje, der skal støtte selvejende institutioners udviklingsprojekter, man tager en halv million kroner fra en pulje, der skal støtte kulturelle initiativer og så bliver biblioteksområdet beskåret med 400.000 kroner ifølge Michael Karlborg. Endelig er der forskellige institutioner, der ikke får fremskrevet budgettet med løn- og prisudviklingen. - I samarbejde med forvaltningen har vi forsøgt at finde besparelser, som brugerne mærker mindst muligt, og det synes jeg er lykkedes - alternativet ville være, at vi skule lukke noget stort, siger udvalgsformanden.