Ikke for tidligt at få inddraget socialminister

PSYKOTERAPI:Set i lyset af de seneste artikler samt lederen i NORDJYSKE Stiftstidende (29.12.) er det glædeligt, at Anita Knakkergaard (DF) nu inddrager sundhedsministeren i sagen omkring Aalborg Kommunes Ungdomscenters brug af psykoterapi i behandlingen af unge. Som medlem af Aalborg Kommunes socialudvalg har jeg tidligere på baggrund af artikler i NORDJYSKE rejst spørgsmålet i socialudvalget om socialrådgiveres og socialpædagogers anvendelse af psykoterapi på Ungdomscentret. Jeg var betænkelig ved, at der blev udført psykoterapeutisk behandling af personer, som alene har taget et kursus af få dages varighed i denne form for behandling. På mødet blev der efter flere timers debat udfærdiget en erklæring, hvori det hed, at der ikke blev anvendt egentlig psykoterapi, men alene elementer herfra som en del af en socialpædagogisk indsats, hvorefter jeg, om end med en vis tøven, tilsluttede mig erklæringen. Da NORDJYSKE fortsat sår tvivl om behandlingen og behandlernes kompetence og professionalitet, finder jeg, at det nu er uomgængeligt nødvendigt at få sundhedsministeren til at udtale sig om, hvor grænsen for denne form for behandling går. Da området er meget følsomt, og da der er risiko for at gøre ondt værre, må det nu være min opfattelse, at der skal tages skridt til et lovindgreb, der foreskriver, at psykoterapi kun må anvendes af psykologer og psykiatere med en efteruddannelse i psykoterapi. Den økonomiske side af sagen er vel heller ikke uinteressant, allerede fordi psykoterapi må høre under amtet og ikke kommunen.