Socialforsorg

Ikke forståelig

Åbent brev til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V): Det er ikke forståeligt, hr. minister.

BESKÆFTIGELSESPOLITIK:Åbent brev til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V): Det er ikke forståeligt, hr. minister. Arbejdsskadeforeningen AVS, Slagelse skal herved stille beskæftigelsesministeren følgende spørgsmål: 1. Hvorfor kan en person, som har mistet en procentdel af sin arbejdsevne, ikke blive ansat i fleksjob på sin nuværende arbejdsplads, når arbejdsgiveren gerne vil beholde vedkommende? 2. Hvorfor skal personen forlade nuværende arbejdsplads/opsige sit arbejde og afprøves i alle mulige andre erhverv, så viden og kompetence spildes (tabes på gulvet)? Med risiko for, at nuværende arbejdsgiver ikke vil vente på personen og ansætter en anden på arbejdspladsen. Derefter skal sygemeldte/skadelidte eventuelt revalideres til andet arbejde, også selv om vedkomne har en eftertragtet uddannelse som eksempelvis sygeplejerske eller IT-systemkonstruktør. 3. Kan det være rigtigt, at Jobcentrene altid skal vælge denne besværlige metode? Frem for at vælge den hurtige og mest sandsynlig rigtige løsning med arbejdsprøvning (på arbejdspladsen), arbejdsfastholdelse og eventuelt fleksjob på nuværende arbejdsplads? 4. Ville det ikke være mere hensigtsmæssigt, at Jobcentrene bruger deres kostbare tid, på de mere vanskelige tilfælde, på de tilfælde, hvor det er svært, at finde en positiv arbejdsgiver, eksempelvis der, hvor personen er ufaglært, med begrænset skolegang og begrænsede muligheder på arbejdsmarkedet? I Arbejdsskadeforeningen oplever vi flere og flere sager af denne art, hvor Jobcentrene henholder sig til, at de følger lovgivningen samt henviser til de stramninger i lovgivningen, der er sket inden for de seneste år. I Arbejdsskadeforeningen ser vi gerne folk i arbejde og gerne på deres nuværende arbejdsplads, såfremt der kan tages de nødvendige hensyn. Vi ønsker ikke, at se folk bliver mere syge af mistænkeliggørelse og arbejdsprøvninger af forskellig art, med udbetaling af revalideringsydelse i arbejdsprøvningsperioden. En social nedtur for sygemeldte bør i videst mulig omfang undgås. I Arbejdsskadeforeningen ser vi frem til, at Beskæftigelsesministeren vil gøre reglerne i den sociale lovgivning mere smidig, således at folk trods sygdom, handicap eller arbejdsskade kan komme i beskæftigelse igen, inden de går ”helt ned med flaget”.