Ikke gaver men gæld under juletræet

Et par hundrede danskere i klemme på juletræsplantager - Skals Sparekasse anklages for at være på kant med landbrugsloven og konkursloven

HIMMERLAND:Julen koster mange penge, men for et par hundrede danskere er dansen om det grønne træ blevet en specielt bekostelig oplevelse. I stedet for udsigten til en økonomisk julegave om nogle år har de gældbundet sig for mellem en kvart og en halv million kroner. De investerede i juletræer på anparter. Træerne står i 21 små plantager rundt om i Nordjylland samt en enkelt på Sjælland. Plantagerne er etableret på jord, forpagtet af landmænd, og hver plantage ejes af et kommanditselskab med ni indskydere, der hver har tegnet sig for et beløb på op til 600.000 kr. Ifølge kommanditselskabernes formand, økonom Peter Nielsen, Skanderborg, må man forudse personlige konkurser blandt kommanditisterne. Selskaberne blev til på initiativ af finansieringsselskabet Forstinvest aps, i midten af 90-erne, da der var gyldne tider i juetræsbranchen, og kommanditselskaber endnu var begunstiget af store skattefradrag. Siden har overproduktion fået priserne på juletræer til at falde voldsomt, og den forrige regerings økonomiske genopretningsplan, Pinsepakken, fjernede skattefidusen. I dag er 16 af de små plantageselskaber erklæret konkurs, mens der under medvirken af Forstinvests advokat Henrik Steen Jensen, Århus, er fundet en redningsplan for seks af selskaberne. For kommanditister omfattet af redningsplanerne, er der håb om, at prisen på juletræer retter sig, inden træerne i løbet af nogle år er store nok at fælde. Ifølge skovrider Frank Lærke, Skovdyrkerforeningen Nordøstjylland, når udbuddet af træer sin top i år og priserne dermed forventeligt bunden. Fra nu kan det kun gå frem. Tre små nordjyske pengeinstitutter er engageret i juleeventyret: Ulsted, Farsø og Skals sparekasser. Skals er mest involveret med lån i 11 af kommanditselskaberne, men sparekassen og kommanditselskaberne har ikke kunnet blive enige om en redningsplan. Sparekasse har overtaget Selskabskonstruktionen er skruet sådan sammen, at investorerne Forstinvest og pengeinstituttet i tilfælde af kommanditisternes misligholdelse har ret til at indtræde i selskabet, og det indebæer, at Skals Sparekasse som største kreditor i dag står som forpagter/ejer af 11 nordjyske juletræsplantager. - Det kan de ikke, fastslår formanden for Jordbrugskommissionen for Nordjyllands Amt, Thorkild Ingemann Pedersen. - En sparekasse kan ikke drive jordbrugserhverv. Kommanditselskaberne fik en dispensation under den klare forudsætning, at der i hvert selskab er en landmand, som har den relle bestemmelse. Og tilladelsen er alene givet, fordi juletræsdyrkning er en særligt kapitalkrævende form for jordbrug, forklarer han. Jordbrugskommissionen har givet sparekassen frist til 19. december til komme med en løsning. Fem af de seks selskaber, der har undgået konkursen, er finansieret i Ulsted Sparekasse og den sjette i Farsø Sparekasse. Redningsplanen indebærer, at Forstinvest giver afkald på mellem 25 og 65 pct. af sit tilgodehavende hos kommanditselskaberne, der herefter kører videre. Samtidig er administrations- og vedligeholdelsesaftalerne med Forstinvest ophævet, og der indgåes aftaler med en skoventreprenør om driften. Advokat Mads Krarup, Århus, der er kurator i 11 af konkursboerne, beklager, at det ikke er lykkedes at finde en løsning for samtlige selskaber. - Vi har været få centimeter fra en aftale, men forhandlingerne er desværre gået i hårdknude. Der er ingen tvivl om, at alle parter havde stået sig bedst ved, at træerne var blevet solgt på en auktion. Han mener også, at Skals Sparekasses overtagelse af plantagerne er i strid med konkurslovgivningen, idet det giver sparekassen et uberettiget aktiv på bekostning af øvrige kreditorer. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sparekassen i Skals. Investeringsselskabet Forstinvest ApS har i dag adresse hos et revisorfirma i Odense, men er grundlagt i Aalborg, og har bl.a. direktør Henrik Dahl Pedersen, HDP Finans i bestyrelsen.