Ikke god dag for Brovst Sygehus

De to Han Herred-borgmestre beklager amtspolitikernes beslutning om at lukke kirurgisk afdeling

Hospitaler 25. september 2002 08:00

BROVST: Meddelelsen om, at amtspolitikerne nedlægger kirurgisk afdeling på Brovst Sygehus, som omtalt i avisens 1. sektion, kommer ikke bag på de lokale politikere. Alligevel udtrykker borgmestrene i Fjerritslev og Brovst skuffelse over resultatet og bekymring over, hvad der nu skal ske. - Man har lyttet - men ikke hørt, hvad vi har sagt, siger borgmester Mogens Gade (V), Brovst, der finder, at såvel Brovst Sygehus' støtteforening som lokalpolitikere og lokalbefolkning har ført en sober og god argumentation for at bevare sygehuset ubeskåret. - Det er ikke en god dag for Brovst Sygehus, for Brovst Kommune eller for borgerne i Han Herred. Men amtspolitikerne har truffet deres beslutning, og det kan vi ikke gøre noget ved. - Det er yderst beklageligt, at amtet fraviger sin sygehusplan. Jeg er af den opfattelse, at Brovst Sygehus var et velfungerende sygehus i den plan. Sygehuset har udført sin rolle på fornem vis, dels som lokalsygehus, dels som funktionsbærende enhed for operationer af åreknuder med videre. - Jeg håber, at amtspolitikerne nu vil leve op til de ting, de sagde på stormødet i Brovst Hallen, og sørge for, at Brovst Sygehus får lov at bestå som medicinsk sygehus. Og sørge for, at det bliver attraktivt for personale at komme på Brovst Sygehus, så at problemer med at skaffe personale ikke senere giver anledning til at lukke sygehuset. Politikerne må melde ud, at sygehuset har lang levetid, så det ikke afholder personale fra at søge til sygehuset. Jeg har også en klar forventning om, at man forpligter sig til at fylde de kirurgiske senge op med medicinske patienter, siger Mogens Gade. Begyndelsen til enden - Det er umådelig trist, siger Fjerritslevs borgmester Otto Kjær Larsen (V), der påpeger, at begge borgmestre dels har henvendt sig skriftligt, dels i indlæg på stormødet i Brovst Hallen nævnede de argumenter, de fandt gode nok til at bevare kirurgisk afdeling. - Enten har amtspolitikerne ment, at argumenterne ikke var gode nok - eller der har været andre ting, de vægtede højere, siger Otto Kjær Larsen. - Når vi nu skal se på skaden, er det vigtigt, at politikerne har forståelsen for, at sengepladserne på Brovst Sygehus fortsat skal være besat, pointerer han. - Man kan godt være fortvivlet over fremtidsperspektivet for Brovst Sygehus. Hvis man er pessimist, kan man sagtens forestille sig, at dette er begyndelsen til enden, slutter Fjerritslevs borgmester.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...