Lokalpolitik

Ikke gratis brug af Det Musiske Hus

Flertal afviste SF's forslag om vederlagsfri brug for foreninger og klubber

FREDERIKSHAVN:Det Musiske Hus skal ikke drive unfair konkurrence med kommunens forsamlingshuse, medborgerhuse og lignende. Et forslag fra SF om at lade foreninger og klubber benytte Det Musiske Hus vederlagsfrit blev afvist af samtlige øvrige partier. I stedet skal kultur- og fritidsudvalget hurtigst muligt udarbejde en integreret løsning for kommunens kulturhuse, som også omfatter amatørkulturens adgang til Det Musiske Hus. SF ville have byrådet til at give en tillægsbevilling på 50.000 kroner til vederlagsfrit brug af byens nye kulturhus, der med Jette F. Tofts ord også gerne skulle være Folkets Hus. - Det er med stor glæde, at vi ser, at der nu er meget liv i huset, men det skal ikke kun være et elitært forum. Små foreninger og græsrodsbevægelser er fødekæden, som er utrolig vigtig, sagde Jette Toft. Formanden for kultur- og fritidsudvalget, Hans Ulrik Vadmann (V), er træt af den idelige polemik om Det Musiske Hus som "Folkets Hus". - Det ér et folkeligt hus, men folkelighed er ikke det samme som at det skal være gratis. Der er ikke gået ét år, siden vi indviede Det Musiske Hus, som på rekordtid er blevet en succes både målt på arrangementsfrekvens og tilskuertal. Lad os nu få et fornuftigt erfaringsgrundlag, inden vi laver en samlet løsning for alle vore kulturhuse, sagde Vadmann. Erik Janum (V) opfordrede til, at man husker hele kommunen: - Hvad med forsamlingshusene i oplandet? Hvad vil SF byde dem? Her får vi at vide, at vi må opkræve entré og leje, hvis vi vil have flere penge. Der må være ens regler og gratisprincippet tager altid overhånd.