Ikke Guds mening

Der var engang, jeg overværede en diskussion i Indien, som reflekterer verdens tilstand.

Min bror, som går meget ind for Gandhis vej med økologi mv., holdt fast på, at genmodificerede fødevarer er årsag til alle sygdomme. Og min ven, som er ansat i et firma, der lever af genmodificerede fødevarer, argumenterede, at uden de genmodificerede fødevarer ville verdens befolkning være død af sult, for økologi mv. kan ikke producere nok til at brødføde verdens voksende befolkning. Det Internationale Energi Agentur (IEA) indsamler information om brændstofforbruget fra hele verden og kan deraf beregne CO2-udledningen, der i 2005 var 4,22 tons per indbygger. Der er imidlertid stor forskel på udslippet i den vestlige verden og i udviklingslandene. I Afrika var den således 0,93 tons, mens den i USA var 19,61 tons per indbygger. Sikkert samme billede nu. I dag lever 82 procent af verdens befolkning i udviklingslandene, omkring 5,7 milliarder. Omkring midten af 2011 passerede verdens befolkning de 7 milliarder, og i 2025 vil der være 8 milliarder mennesker på kloden. Flest i udviklingslandene. I mange afrikanske lande kan man allerede nu ikke brødføde befolkningen, og den voldsomme befolkningstilvækst vil belaste naturressourcerne kraftigt. Det hele bunder i religion, og for nylig har vi set i tv, at en arbejdsløs Gaza-borger har 38 børn. Han mener, det er Allahs gave, og at Allah nok skal brødføde dem alle sammen. Hvis Allah skal brødføde 8 eller flere milliarder mennesker, må Han opfinde mere genmodificeret mad med nye sygdomme til følge ud over det, Han allerede har skabt med pest, kolera og aids. Alle bestræbelser på begrænsning af energiforbruget giver kun en stakket varme. COP17-konferencen er blot spild af penge og tid og fører ikke til noget. Næsten 100 pct. af beslutningerne er ikke mere værd end det papir, de er skrevet på. F.eks. har Indien en ambition om en tilvækst på 9 pct., og dertil skal bruges 23 millioner tons olie og kul, svarende til ca. 19.000 MW. Hvis Indien skulle vente på "grønne" energiressourcer, omkommer næsten 40 pct. af befolkningen af sult eller er døde af sygdomme. I Indien står muslimerne for 32 pct., katolikker for 26 pct., mens hinduer står for 19 pct. befolkningstilvækst. Det er sikkert det samme billede over hele verden. Det afspejler også verdens billede af uddannelseseffekt. Hinduer er bedst uddannede, dernæst katolikker og så muslimer med næsten ingen udannelse. Det er ikke NOx, der er dræberen, men afskyelige religiøse ledere, der dræber med deres formaninger mod børnebegrænsning. Her er da hunden begravet. I det hellige miljøs navn er politikere med NOx-afgifter mv. med til at fremtvinge flytning af arbejdspladser til udlandet. Vi mister ikke alene arbejdspladser, men også udvikling og forskning. Der ingen kontrol der. Man gør, som man har lyst til, blot man kan bestikke myndighederne. Det er grotesk, og det er de politiske partier, der kalder sig humane. Det tager bare nogle år, inden den forgiftede atmosfæriske luft fra udlandet stiger til vejrs og blæser ind over Danmark. Kina forsøger med et-barn-system, men desværre kan det ikke bruges alle steder. Hellere bruge kræfter på at oplyse mindre privilegerede mennesker med konferencer, internet, trykte medier eller på anden måde, således at kvinder kan forstå og modstå det religiøse vanvid om, at Gud nok skal brødføde alle. Religion er godt nok, men hvis hjernesyge religiøse ledere skal til at diktere livet fra fødsel til død, er der noget galt. Religion burde give os mennesker evner til at tænke selv, ikke blindt føre os ind i nogle uholdbare normer. Det har aldrig været Guds mening, at vi skal være ligesom "burhøns". Det religiøse umenneskelige vanvid fremmer menneskenes frafald. Desværre. Man kan kunne gisne om fremtiden, men nu til nutiden. Nu er det jul igen - glædelig jul og godt nyt år. Dhamu Chodavarapu er født og opvokset i Indien. Kom til Danmark i 1964. Dansk gift. Engageret i samfundsdebatten. E-mail: dhamugaru@gmail.com.