Ikke kun åreknuder

Redningsvæsen 14. september 2002 08:00
BROVST: Flere af indlæggene på mødet om Brovst Sygehus beskæftigede sig med det savn, kirurgien vil efterlade på Brovst Sygehus. Overlæge Ebbe Steinmetz, medicinsk afd. fortalte, at kirurgiske læger tit tilkaldes for at trykke medicinske patienter på maven for at afgøre, om der er noget i vejen. Narkoselægerne bruges blandt andet til smertelindring af kræftpatienter, og forud for elektrisk hjertestimulation. Steinmetz bad politikerne positivt tilkendegive, at de vil bevare medicinsk afdeling, for ellers forlader personalet sygehuset: - Kvalificerede ansøgere til stillinger mærker dødslugten ved sygehuset og vil finde andre græsgange. Sygehjælper og tillidsmand Gerda Nielsen pointerede, at det ikke kun er åreknuder, der forsvinder. Også gips på brækkede lemmer, sårskift, katederoplægning, gastroskopi (kigning i maven) udføres på lokalbefolkningen. Hun fandt det bedre at spare på lægeambulancen end på sygehuset. Leif Nielsen, Fjerritslev, ville også spare på lægeambulancen. Han fandt det tåbeligt at spare på landets mest effektive sygehus, med den konsekvens, at 700 mennesker skal transporteres til behandling et andet sted. Han gav udtryk for mistro over for politikerne: - Det er kun et par år siden vi sad i denne hal og diskuterede ambulanceberedskab. Vi ved aldrig, hvad I finder på. Men jeg glæder mig over, at ambulanceberedskabet er intakt, når I nu gennemfører denne plan. Den er besluttet, sådan som jeg hører det. Karl Bornhøft oplyste, at man ikke kan stille det op på den måde, at man kan vælge mellem lægeambulance og sygehus. Han ville ikke love, at ambulanceberedskabet bevares. Der er i øjeblikket forhandlinger i gang, som han ikke kendte resultatet af. Bornhøft erklærede, at han vil indstille sundhedsudvalgets spareforslag, der omfatter Brovst-kirurgien, til amtsrådets vedtagelse. Niels Kr. Kirketerp sagde, at der ikke er truffet beslutning om noget endnu. - Vi er kommet, vi lytter, og vi tager det med hjem, vi hører. Orla Hav erklærede, at han vil være med til at værne om de funktioner, der bliver på Brovst Sygehus.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...