Ældreforhold

Ikke kun Asaa-borgere høres

PLEJEHJEMSBYGGERI:Formanden for socialudvalget, Ole Jespersgaard, udtaler i NORDJYSKE Stiftstidende, at borgerne i Asaa i forbindelse med et borgermøde skal høres om forslag til placering af nyt plejehjemsbyggeri. Hvorfor er det kun borgerne i Asaa, der inviteres omkring dette spørgsmål? Formanden for socialudvalget er som jeg bekendt med, at en borger, der bliver viseret til en plejehjemsplads, ikke altid kan få en plads i nærområdet. De fremtidige beboere, der visiteres til plejehjemmet i Asaa, kan altså komme fra andre dele af kommunen. Ole Jespersgaard, jeg er sikker på, at de vælgere, der har stemt dig ind i kommunalbestyrelsen, har tillid til, at du kan træffe de rigtige beslutninger for kommunen, og jeg ser frem til, at det er socialudvalget, der i første omgang kommer med et forslag til placering af det nye plejehjem i Asaa til 22-24 beboere. Næste step er så Flauenskjold, hvor der også er planer om opførelse af et nyt plejehjem, formentlig til samme antal beboere. Da jeg læste forslaget her til morgen tog jeg mig til hovedet. Tænk, jer om kære socialudvalg. De borgere, der i dag mener, at der skal være plejehjem i alle de mindre byer, bor der måske slet ikke, når de om 20-30 år har brug for en plejehjemsplads. En anden ting er personalet, som der er mangel på indenfor ældreområdet. Kan der skaffes personale til de små enheder fremover? Jeg vil selvfølgelig være med til at sikre, at der kan tilbydes tidssvarende plejehjemspladser til alle i hele kommunen, men at man i 2008-2009 går ind for at bygge nye plejehjem til 22-24 er ikke kun personalemæssigt, men også økonomisk helt ude af proportioner.