Lokalpolitik

Ikke kun de små det går ud over

VALGSTEDET:En reduktion af valgsteder er ikke kun noget der vil påvirke de små valgsteder. Vi har ved tidligere valg kunnet konstatere, at presset på det største valgsted - i Brønderslev Hallen - i perioder på dagen er så stort, at flere vælger at gå igen på grund af de lange køer ved valgborde og stemmebokse. Det er et problem for demokratiet. Med de forslag, der ligger vil der blive tilført flere vælgere til de store valgsteder og det vil forstærke problemet. Nedlæggelse af valgsteder er ikke det der påvirker dagligdagen mest. Så langt er jeg enig med borgmester Mikael Klitgaard, som mener at en beslutning om nedlæggelse af valgsteder hører til i den lettere ende. Men det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, om den større afstand som mange vælgere vil få til deres valgsted er med til, at sænke valgdeltagelsen. Der efterlyses engagement, og større borgerinddragelse i en lang række af de ting som vi i byrådet arbejder med. Et af de væsentligste steder at få den indflydelse er i stemmeboksen. Den mulighed for demokratisk indflydelse må vi ikke ødelægge ved store afstande og lange køer, så der er nogle praktiske ting der skal findes løsninger på inden man også centraliserer dette område.