Lokalpolitik

Ikke kun et spørgsmål om økonomi - brugere skal med på råd

Stor opbakning til radikalt ændringsforslag ved sammenlægningsudvalgets møde

DET NY AALBORG: Brugere, pårørende, bestyrelser og andre relevante parter skal også tages med på råd, når der udformes rammeaftaler for de institutioner og tilbud, som Aalborg Kommune overtager fra Nordjyllands Amt. Det mener Daniel Nyboe Andersen fra De Radikale, og han fik stor opbakning fra de øvrige partier, da sammenlægningsudvalget i går behandlede spørgsmålet. - Det er ikke nogen hemmelighed, at vi synes, Aalborg har været meget drastisk med hensyn til, hvor mange af de såkaldte kan-tilbud kommunen ønsker at overtage, forklarede han. Nyboe Andersen havde på forhånd sikret sig opbakning fra SF, og der var også tilslutning fra samtlige medlemmer, da forslaget for nylig blev behandlet i de nordjyske kommuners kontaktudvalg. - Men det er altså også vigtigt, at vi får sikret, at det hele ikke kommer til at handle om økonomi, mente Daniel Nyboe Andersen. - Rammeaftalerne skal også sikre indholdet i de forskellige tilbud, og derfor er det vigtigt, at de relevante parter også får ret til at blive hørt, understregede han. Sammenlægningsudvalget tilsluttede sig et forslag om at sende aftalerne til høring blandt de relevante parter en gang om året, og SFs Anne-Dorte Krog bad samtidig om, at man husker at oprette et tilstrækkeligt stort antal akut-pladser. - Det er vigtigt, at Aalborg Kommune ikke bare tænker på plads til sine egne borgere. Der skal også være plads til folk fra andre dele af regionen. Og som det er i dag har vi for eksempel lange ventelister til døgntilbud for familier, der har brug for lidt hjælp til at klare sig selv, forklarede hun.