Kristendom

Ikke kun fest og fyrværkeri

I anledning af USA's Uafhængighedsdag 4. Juli skriver min ven, Jørn Nielsen, under et besøg i USA et brev med en stærk appel.

Med en ganske lille redigering og med J.N.'s tilladelse lader jeg hans appel gå videre: “Giv mig frihed eller død!” 4. Juli, uafhængighedsdagen, er noget specielt og højtideligt. Måske er det for nogle blot en dag med fyrværkeri og fornøjelser, men i denne tid med kriser, hvor det synes, som om hele verden er i fødselssmerter, er vi herovre i Den Nye Verden og i det gamle Frihedens Land, Danmark, udfordret til at trække kamplinjerne op og som Guds Folk være meget modige og frygtløse med hensyn til at markere, hvad Amerika virkelig står for fra The Founding Fathers (De Grundlæggende Fædres) synspunkt. Amen? Ja, tusinde gange amen og amen! Det er mit indtryk, at kun meget få amerikanske kristne har prøvet at grunde over de guddommelige udtalelser af disse gode mænd, hvis vision for deres land også skulle blive vor. Jeg håber, at jeg tager fejl. Her er en udtalelse af Patrick Henry, hvis udødelige ord: ”Giv mig frihed eller død” er blevet næsten et ordsprog her ovre. - Men han sagde også: ”Det kan ikke understreges for kraftigt eller for ofte, at denne store nation blev grundlagt, ikke af religiøse, men af Kristne, ikke på religion, men på evangeliet om Jesus Kristus!” Lad disse ord ligge øverst i dit hjerte og sjæl som en påmindelse om, hvilken slags menneske vi burde være. Vor tids Amerika er ikke et Amerika af homoseksuelle, ateister, ægteskabsbrydere, tomme entertainere, grovædere, etc., men det er de grundlæggende fædres land, hvis fodspor vi ønsker at følge, sådan som de fulgte Jesus Kristus. Hvilken udfordring. Hvor stærkt et kald. Hvilket spændende liv! Ja, hvilken arv! Vi er ikke kaldet til at være letlevende nydelsesmennesker, hvileløse turister, almindelige sløve kirkegængere, grillfest- og selskabsnydere, etc., men at være forpligtet på Amerikas Kristne arv, som i virkeligheden er forpligtet på Evangeliet om Jesus Kristus. En ting er at have almindelig høflig respekt for Evangeliet; men en anden sag er at blive ”vild med” evangeliet under Helligåndens ledelse. De fleste amerikanere gør det modsatte af, hvad man ser i Danmark – f.eks. går man frimodigt og åbent med salmebogen eller Bibelen i hånden på vej til kirke eller møde.. Må denne underfulde dag blive en ny udfordring. Vi ønsker alt dette og intet mindre for Amerika såvel som for Danmark og Europa, hvor de enkelte kristne ikke længere skal være genstand for ateistisk tænkning og praksis, og være modløse forsvarere, men frimodigt synge: ”Frem i hellig leding. ”Retfærdighed løfter et folk, men synd er folkenes skændsel.” Ordsp.14,34. Citat slut. Jørn Nielsens appel om at betænke De Grundlæggende Fædres Ord er meget tankevækkende i en tid, hvor der løbes storm mod Danmarks Riges Grundlov. Der er alvorlig grund til, at vi danske lytter til, hvad vore "Founding Fathers" tænkte og ønskede, og hvad de med vor Grundlov forsøgte at fastholde fra slægt til slægt til frihed og velsignelse for Danmark og det Danske Folk.