EMNER

Ikke kun kroner og øre

Af Ulla Juhl Larsen Nestorvej 19, 9200 Aalborg SV ujl@stofanet.dk PSYKIATRI: De truende tiltag med lukninger og personalefyringer inden for psykiatrien bliver nemt til ét skridt frem - og mindst to tilbage, hvis politikerne ikke straks vågner op. Forstå dog, at ikke alt kun handler om kroner og øre! Mennesker med psykiske lidelser udgør en meget sårbar gruppe. Alene den politiske uro om de planer, vi føler os truet af nu op til budgetforhandlingerne, skaber stor utryghed. Mange af os er eller har været såkaldte svingdørspatienter, som har været fastholdt med en diagnose uden nogen udsigt til forandring. Det er imidlertid beviseligt, at en forebyggende og tryg kontakt med f.eks. socialpsykiatrien har en god effekt for mange af os. Vi har om nogen brug for trygge omgivelser, bostøtte, væresteder, opsøgende teams, mulighed for undervisning i små grupper, deltagelse i idræt og kultur m.v. sammen med ligestillede. Vi har ikke brug for at blive målt og vejet, men at blive accepterede, som vi er. Politikerne har nedlagt mange psykiatriske sengepladser, så jeg vil gerne se, hvad I vil stille op med de mange, som jeg virkelig frygter får tilbagefald. Lykkes det jer at fjerne nogle af vores sikkerhedsnet, er det ikke svært at forestille sig, at rigtig mange ryger tilbage til ensomhed og falder tilbage i roller, hvor en psykiatrisk diagnose er alt, hvad vi står tilbage med. Kort sagt kan en lang periode med bedring og uden indlæggelser lynhurtigt ændres til et liv på samfundets skyggeside. En side, som mange af os ellers mere eller mindre har kunnet lægge bag os - takket være opfølgende støtte fra kompetente behandlere og diverse støtteforanstaltninger. Hvor ville jeg dog ønske, at vores politikere ville være langt mere fremsynede. Lad være med at skære i bevillinger til denne svage gruppe! Husk at det handler om mennesker og ikke kun kroner og øre.