EMNER

Ikke kun positivt

"Skal landbrug forsvinde?" Sådan lyder overskriften på et indlæg (22.1.) af gårdejer Halvor Risager.

Ordet landbrug har hos mange en positiv klang. Og med rette, historisk set. Tidligere tiders landmænd og ikke mindst landmandskoner ydede en fortjenstfuld indsats på det enkelte landbrug og for samfundet som helhed. Som født og opvokset på landet og med en landbrugsuddannelse svarende til den tids krav erindrer jeg meget klart stemningen, nar en høstfest startede med: Nu er det længe siden, men end det gemmes i mit sind, hvordan i barndomstiden den kære rug kom ind. Hvordan dens kernetunge top ved moders svage kræfter blev lagt i lugen op" Den tid er forbi, og den kommer nok ikke igen. Arden og selvbinderen hører fortiden til. Det samme gør til dels ordet landbrug. Den produktionsform, der i dag anvendes - specielt inden for svineproduktionen - må benævnes svineindustri, ikke landbrug. Specielt svineindustrien har skadet det gode omdømme tidligere tiders landbrug havde i den danske befolkning. Forklaringen er ligetil: I stedet for at vælge en produktionsform, der ikke generer andre mennesker, og ikke ødelægger økonomi og tilværelse for de nærmeste naboer, har svineproducenter i en årrække uden hensyntagen til naboer og uden hensyntagen til luft og grundvand opført svinefarm efter svinefarm. Udvidelse efter udvidelse. I Hjørring kommune er der pr. dec. 2008 ifølge det oplyste 238 svinefarme. Dansk svineproduktion kan i dag karakteriseres med et par omskrivning af et ret kendt citat: Den positive: Aldrig har så få produceret så meget for så mange. Den negative: Aldrig har så få generet så mange så meget. Kære Halvor Risager. Må jeg foreslå, at vi i fællesskab besøger én af de mange svinefarmsnaboer, der har fået økonomi og tilværelse ødelagt.