EMNER

Ikke kun præster

Tør du betro præsterne alene at stå for kirkens liv og vækst? Nej vel? Det er vigtigt, at der er lægfolk med i arbejdet. "Almindelige mennesker" er med til at skabe den mangfoldighed, der gør, at kirken får mening for mange mennesker. Altså er det vigtigt, at ikke kun præster, men også mange andre i et positivt samspil med præsterne deltager i menighedsarbejdet rundt omkring i sognene. Har du overvejet, om du har noget at bidrage med? Der er menighedsrådsvalg 9. november – har du overvejet, om det er noget for dig at være kandidat? Prøv at kontakte nogle menighedsrådsmedlemmer for at forhøre dig om muligheden for at komme på en af de eksisterende lister eller lav din egen liste, evt. sammen med andre. Lars Møller Jensen Vesterbro 1 1.mf., Aalborg