Ikke kun velstillede bor i eget hus

BOLIGLÅN:Ældres ”lånefidus” bør stoppes mener rådmand Henrik Thomsen, med henvisning til, at det gavner ikke de svagest stillede pensionister, nemlig dem, der bor til leje. De har jo ikke muligheden for at benytte ordningen. Hermed fastslår Henrik Thomsen, at det alene er velstillede, der bor i eget hus. Her ta’r rådmanden ganske fejl. Vi er mange ældre pensionister i egen bolig, som ikke har meget at rutte med, men som kan klare os, selvom vi ikke kan få boligstøtte, som man kan i lejebolig. Her er så muligheden i stedet for, at ”udsætte betalingen af nogle afgifter”, men ikke som lejere at få boligydelse, som ikke skal tilbagebetales. Vi kan jo ikke bare tage realkreditlån i en evt. friværdi i boligen. Der er jo trods alt omkostninger forbundet dermed i form af - som minium - forrentningen af det lånte beløb. Rådmand Henrik Thomsen bør sætte sig ind i den eksisterende virkelighed og ikke alene lade sig styre af sin ideologiske tankegang. Det rigtige er jo, som borgmester Bent Sørensen, Hals omtaler, at de indefrosne beløb ikke er af et omfang, der belaster kommunekassen i Hals - hvilket bestemt heller ikke gør sig gældende i Aalborg. Der er ingen grund til at ”råbe efter hinanden” i denne sag.