Lokalpolitik

Ikke lige løn for lige arbejde

Det er ikke ligegyldigt for kommunekassen i de nye kommuner, hvem der bliver formand for sammenlægningsudvalget i 2006. Normalt hylder vi i Danmark princippet om lige løn for lige arbejde, men politikerne bag strukturforliget gør her en undtagelse. De har nemlig bestemt, at det er rimeligst, hvis honoraret er højere, når formanden - der fra 2007 kan kalde sig borgmester - ikke i dag er byrådsmedlem eller borgmester, end hvis hun eller han er det. De, der i dag sidder i et byråd, har fået deres valgperiode forlænget med et år frem til udgangen af 2006. Det får de fortsat vederlag for. Hvis en af dem 15. november også vælges til sammenlægningsudvalget i en af de nye kommuner, får de også honorar for at sidde dér i 2006. Men princippet er, at sidstnævnte vederlag reduceres med, hvad der svarer til 75 pct. af vederlaget i den gamle kommune. Stor forskel i Hjørring Det ny Hjørring er et godt eksempel på, hvad konsekvenserne kan blive: Socialdemokraterne møder her med Finn Olesen som spidskandidat. Han er i dag slet ikke medlem af byrådet (men i øvrigt af amtsrådet). Peger et flertal på ham som formand for sammenlægningsudvalget, får han i 2006 ubeskåret det beløb, det ny Hjørrings borgmester kan regne med fra 2007 - nemlig 657.563 kr. årligt. Hertil kommer så amtsråds-vederlaget. Også en anden amtspolitiker, SF'eren Karl Bornhøft, der er formand for amtsrådets sundhedsudvalg, stiler efter posten i Hjørring. Han vil i givet fald få det samme beløb - plus sit formands-vederlag fra amtsrådet. En plads i amtsrådet påvirker nemlig ikke vederlaget i de nye sammenlægningsudvalg. Det gør kun en plads i et byråd. I praksis betyder det sidste, at hvis Venstres spidskandidat, Per Harfeld, løber med formandsposten, får han ikke 657.563 kr., men "kun" knap 620.000 kr. Han er nemlig i dag menigt medlem af byrådet i Hirtshals - et hverv, der også i 2006 indbringer ca. 55.000 kr. Men på lønsedlen fra den ny storkommune vil han i givet fald kunne se, at et beløb, der svarer til 75 pct. af Hirtshals-honoraret, er trukket fra formandshonoraret. Størup er billigst Billigst for skatteyderne i den ny storkommune bliver det imidlertid, hvis Knud Størup (UP) går hen og bliver formand for sammenlægningsudvalget. Han er nemlig i dag borgmester i Hirtshals, hvilket indbringer ham 527.624 kr. Dem får han også i 2006, betalt af skatteyderne i Hirtshals. Men bliver han samtidig formand - og dermed fra 2007 borgmester - i storkommunen, reduceres honoraret her i 2006 betragteligt, nemlig til 261.845 kr. Med andre ord er der en forskel på næsten 400.000 kr. i udgiften til formandshonorar for den ny Hjørring storkommune, afhængigt af hvem der bliver ny frontfigur. Til gengæld står det fast, at vederlaget fra 1. januar 2007 er på de nævnte 657.563 kr., uanset hvem der sidder i stolen!