EMNER

Ikke ligefrem talfusk - men...

Det fremgår af EU-kommissionens sidste nye forordning, nr. 628/2005 af 22. april 2005, vedrørende straftold på laks fra Norge, at der er i alt 1193 ansatte i den skotske og irske lakseopdrætsindustri.

Af disse 1193 ansatte er det dog kun 265, der er ansatte i "rene" EU-virksomheder. De resterende 900 er ansatte i skotske og irske virksomheder, der er helt eller delvis ejet af norske virksomheder. Det må være usædvanligt, at der indføres så vidtrækkende beskyttelsesforanstaltninger for så lille en gruppe. Vel og mærke på bekostning af en langt større gruppe, nemlig ansatte i lakseforarbejdningsindustrien i de øvrige EU-lande. Hvor vilkårligt Kommissionen dokumenterer sit arbejde kan udledes af, at Kommissionen i forordningens note 127 anfører: "Ifølge besvarelserne af spørgeskemaet er ca. 3400 arbejdere beskæftiget i fiskeforarbejdningssektoren i Fællesskabet, men kun en lille del af dem er ansat i forbindelse med forarbejdning af opdrættede laks. Der er ikke fundet bevis for, at eventuelle foranstaltninger (læs: straftold) vil føre til et fald i beskæftigelsen i Fællesskabet." Med hensyn til de ca. 3400 arbejdspladser vil jeg påstå, at Kommissionen har lavet, om ikke direkte fusk med tallene, så dog talgymnastik. Det fremgår nemlig af Kommissionens egen publikation "Facts and figures on the CFP – Basic data on the Common Fisheries Policy," side 29, at der i 2001 var ansat 101 845 personer alene i fiskeforarbejdningsvirksomhederne i de 15 gamle EU-lande. (Number of persons employd by processing sector 2001). Jeg har en skummel anelse om, at Kommissionen har tallet 3400 fra samme statistik, idet en anden statistik, på samme side i øvrigt, viser, at der i 2001 var 3393 forarbejdningsvirksomheder i de daværende 15 EU-lande. (Number of fish processing and marketing firms (2001)). De 3393 passer meget godt med, at dette tal er rundet op til 3400! Hvis politiske beslutningstagere i det hele taget har læst forordningen, så må det for dem være en væsentlig oplysning, om man taler om over 100.000 personer ansatte i fiskeforarbejdningssektoren eller 3400 personer.