EMNER

Ikke mål i sig selv

LIGHED:De holdninger, der kommer til udtryk igennem mine læserbreve, e-mails, diskussioner mm., er kun mine holdninger. Det er ikke Venstres, det er ikke Venstres Ungdoms, ej heller er det Venstres Ungdom i Hjørrings holdninger – det er ene og alene mine, og jeg er den eneste, der kan klandres for mine udtalelser. Dernæst vil jeg gerne beklage, at diskussionen har taget en uheldig drejning væk fra det oprindelige spørgsmål om lighed kontra ulighed til en diskussion om definitionen af fattigdom. Jeg har i disse dage grublet over filosofien bag ulighed, og jeg har udvidet min horisont. Lighed kan være det bedste for samfundet på lige fod med ulighed. Så længe det er markedet og ikke staten, der fastsætter forholdet mellem dem med højest og dem med lavest indkomst, er mængden af ulighed irrelevant. Hvis staten fastlåser samfundet i ulighed (eller lighed, for den sags skyld) er argumentet med at øge folks produktivitet undermineret, og det ville være skadeligt for samfundet, hvis samfundsstrukturen byder mennesker at arbejde mindre og mindre pga. manglende økonomiske incitamenter. Her er det vigtigt at have in mente, at lighed ikke bør være et mål i sig selv, men derimod et alternativ til uligheden – uligheden der kan være maksimal eller minimal, alt efter hvorledes markedet tilpasser sig de samfundsmæssige forhold. Hermed menes der, at lighed kan være et alternativ til ulighed, hvis det er således markedet tilpasser sig, men som udgangspunkt har jeg stærk tiltro til, at markedet vil tilpasse sig med en hvis ulighed, i større eller mindre omfang.