Aalborg

- Ikke mange chancer

KØBENHAVN:I bedste fald kan de nye regler om bortfald af sygedagpenge komme John Andersen fra Hobro til gode, men meget tyder på, at han må affinde sig med at miste de dagpenge, han skulle have haft siden 24. september, da han ikke dukkede op møde på Jobcenter Hobro. Sådan ligger landet, når man lytter til jurist Elsebeth Foged, Arbejdsmarkedsstyrelsens 3. kontor "Arbejdsfastholdelse". Han kan dog gøre sig håb om at få medhold ved Den Sociale Ankestyrelse, hvis hans klage efter nugældende praksis afvises ved Beskæftigelsesankenævnet i Aalborg. Helt overordnet bekræfter Elsebeth Foged, at der ikke pilles ved gældende praksis, nemlig at ingen regler indføres med tilbagevirkende kraft, og i dag træffes afgørelse ud fra en principafgørelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen i maj i år om, at bortkomne breve ikke kan være en "formildende omstændighed". Og i øvrigt kan der i den slags sager kun ankes videre i systemet, hvis der fremkommer nye, afgørende oplysninger. Elsebeth Foged fastslår, at der ikke er pålagt jobcentrene nye kommunikationsformer som anbefalet brev, sms- eller mail-kontakt til dagpengemodtagere. - Det antages normalt, at breve når frem til modtagerne her i landet, men det står jo et jobcenter eller en kommune frit for, om de foretrækker at bruge anbefalet brev, når de indkalder folk til samtale, bemærker hun. Og det står samtidig klart, at en borger kan fratages sine dagpenge, så længe vedkommende ikke arbejder sammen med myndighederne, og sådan tolkes John Andersens udebliven fortsat. Elsebeth Foged ønsker ikke at forholde sig til, hvorvidt myndighederne i denne sag har overholdt reglerne - den slags afgøres netop i ankesystemet uden for styrelsen. Til gengæld kan hun bekræfte, at de nye regler ventes at træde i kraft engang i det nye år.