Ikke meningen at stresse

Henrik Vejen tager (18.11.) kritisk fat om eksemplerne på prøven i læsning og retskrivning under overskriften ”Hvorfor stresse eleverne?”. Ifølge Henrik Vejen er prøverne for omfattende og vil ligefrem give mange elever ”et traumatisk chok af stress”.

Jeg mener, at Henrik Vejen tegner et overdrevent billede af, hvad der sker. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan eleverne nøjagtig vil reagere på prøven til sommer. Men jeg tror ikke, at de går ned med stress på grund af en prøve, der varer i alt halvanden time. Især ikke hvis lærerne tager den betydningsfulde kommunikationsopgave på sig at forklare eleverne, hvad der er hensigten med prøven. Vi har netop udsendt en cd-rom til samtlige skoler i Danmark med eksempler på, hvordan prøven i læsning og retskrivning kan komme til at se ud til sommer. På cd-rom’en skrev vi følgende til lærerne: ”Læsning Instruktionen til de enkelte opgaver står foran hver opgave. Det er vigtigt at fortælle eleverne, at den første læseopgave er en opgave i søgelæsning – dvs. at de ikke skal læse hele teksten, men blot søge efter de relevante informationer. Det er også godt at forklare eleverne, at tekstmængden i læseprøven er så stor, at kun de færreste elever vil kunne nå at læse hele opga-ven.” Dermed ikke sagt, at det ikke er hårdt at gå til prøve. Sommerens afgangsprøver bliver en kraftpræstati-on for eleverne. Det er jo hér, de skal vise, hvad de har lært gennem et helt skoleforløb. Det hører med til billedet, at de prøveeksempler, vi har sendt ud, er udarbejdet af en opgavekommissi-on, der er sammensat af undervisere og særligt kyndige i faget. Opgavekommissionen har indhentet yderligere ekspertise fra forskere på læseområdet. Oven i dette er teksterne fra cd-rom"ens første ek-sempel testet på ca. 500 elever i 8. klasse, altså elever der endnu mangler et år, før de skal være i stand til at aflægge prøven. På det tidspunkt var der lidt mindre tekst i prøven, og sværhedsgraden var lidt lave-re. Det viste sig at være nødvendigt at tilføje tekster og forøge sværhedsgraden, hvis læseprøven skulle være pålidelig . Her i november er eksempel 2 fra cd-rom"en ved at blive afprøvet på 500-1000 elever i 9. klasse. Den løbende indsamling af erfaringer vil være med til at sikre kvaliteten af både prøvens form og indhold. Vi vil ikke stresse eleverne. Men vi vil sikre, at det, som eleverne skal kunne ved udgangen af 9. klasse, bliver afspejlet i de krav, vi stiller til dem, når de skal til afgangsprøve.