Lokalpolitik

Ikke mere natteliv i Ø. Hurup

Mere striks linie på vej over for restauratører i hele kommunen

HADSUND:Der skal ikke være flere restaurationer i Øster Hurup, end der er nu - med mindre helt særlige grunde gør sig gældende. Det vil fremgå af den kommunale bevillingspolitik, der er under udarbejdelse, og hvis hovedlinier er lagt fast i bevillingsnævnet, der har repræsentanter fra byrådet, politiet og fra restaurationsbranchen. Begrænsningen sker udfra ”ordensmæssige” og ”ædruelighedsmæssige” hensyn, fremgår det af beslutningen, som følges ad med, hvad borgmester Karl Christensen kalder en ”nul-tolerance” over for værtshusholdere i hele kommunen, der sjusker med reglerne - eksempelvis lukketider. Hvad angår Øster Hurup, så sker opbremsningen ifølge borgmesteren på baggrund af, at borgerne har henvendt sig til kommunen, fordi de føler sig generet af sommernattelivet i badebyen, men ikke fordi der har været flere politisager. Det har der nemlig ikke. - Nok er der nogen, der er sure, men der er ikke grundlag for at kritisere de nuværende restauratører, siger Karl Christensen. Han tilføjer, at nævnet, der rummer to byrådsmedlemmer fra Øster Hurup, Bjarne Pedersen (S) og Johannes Sørensen (T), er optaget af, ”at der bor mennesker i byen”. Hensynet til borgerne vil dog ikke føre til begrænsninger for de eksisterende restaurationer - udover den omtalte nul-tolerance. Og selv om borgmesteren siger, at fastfrysningen af antallet af restaurationer ikke har til hensigt at sikre økonomien for de eksisterende restaurationer, så ønsker nævnet heller ikke at gøre det svært for dem ved at bebude en nedskærelse. - Vi vil ikke sætte deres erhvervsaktiv på nul, siger borgmesteren med henblik på, at restauratørerne skal have mulighed for at få deres investeringer hjem igen ved en handel. Stramningen betyder dog ikke, at de eksisterende restaurationer bliver totalfredet. Enhver, der måtte have planer om at åbne en restauration i området, vil således få sin sag behandlet. Men argumentationen skal være god. Det hedder således i nævnets beslutning, at man vil anlægge en ”særlig restriktiv praksis”. Den generelt skærpede holdning har i øvrigt fået konsekvenser for Hadsund-restaurationen ”Guldbaren”, der har søgt om bevilling til en ny bestyrerinde. Det er således kun blevet til en tidsbegrænset godkendelse, idet nævnet vurderer, at hun mangler brancheerfaring og har en begrænset forretningsmæssig indsigt. Derimod får baren opfyldt sit ønske om at måtte have åbent til klokken fem morgen - men kun i forbindelse med musikarrangementer. - Hvis det kun er en diskjockey, der underholder, så gælder bevillingen ikke, siger Karl Christensen og bebuder, at politiet vil være mere strikse med at bevillingerne overholdes. - Vi vil ikke finde os i det mere, siger han på bevillingsnævnets vegne.