Lokalpolitik

Ikke mere snydetag, Bach - tak AFSLAG: Kommunen fastholder krav om tegl på tag

FREDERIKSHAVN:Lars Bach, ny ejer af Paladsejendommen på hjørnet af Danmarksgade og Teglgårdsvej, har gjort det til sit speciale at opkøbe gamle boligejendomme og indrette dem med nye tag-lejligheder med formidabel udsigt. Det gjorde han ved en ejendom i Søndergade og én i Asylgade. Han har også planer om at lave penthouselejligheder i Rimmensgården på hjørnet af Vibevej og Rimmensgade og oven på Paladsbiografen. Men han må regne med at blive kigget grundigt over skulderen af kommunens byggesagkyndige under den praktiske udførelse, for plan- og miljøudvalget har nu med syvtommer søm slået fast det ikke accepterer nogen slinger i valsen i forhold til de bygningskrav, som gælder for midtbyen. Lars Bachs arkitekt, Lasse og Jørgen Andersen, har ellers søgt udvalget om dispensation fra bestemmelserne om tegltag og trævinduer i den ny overetage i Paladsejendommen. I stedet ville de benytte vedligeholdelsesfrie aluminiumsvinduer og de billigere betontagsten. Men afviser plan- og miljøudvalget. Ballade med kommunen Sidste sommer valgte Lars Bach at lægge betontagsten på sin ejendom i Asylgade 3A - efter at have fået afslag på en ansøgning om dispensation fra kravet. Det affødte en del ballade med kommunen, men det endte alligevel med, at kommunens tekniske direktør Mikael Jentsch bed i det sure æble og gav Lars Bach kommunens stiltiende accept af betontagstenene. Men dermed var sagen ikke slut. For bagefter fik samme Jentsch på puklen af politikerne for sin håndtering af "snydetaget". Derfor vil kommunale øjne hænge i nakken på Lars Bach under renoveringen af Palads. Rimmensgården Planerne for Rimmensgården blev også behandlet på det seneste møde i plan- og miljøudvalget. Her vil Lars Bach både bygge på i højden og i bredden med en ny fem-etages sidefløj. Udvalget havde ikke indvendinger mod Jørgen og Lasse Andersens projekt, som respekterer ejendommes funkisstil.