Ikke mere tavshed

BESPARELSER:Efter at have læst NORDJYSKE Stiftstidende torsdag 25. september, er vi nødt til at protestere over de udtalelser Birgitte Josefsen er citeret for omkring Skovbrynet i Brønderslev. Birgitte Josefsen citeres for at sige, at skovbrynet er for typisk ældre, hvilket er langt fra sandheden, da kun 30 procent af Skovbrynets beboere er over 65 år. 27. september 2001 blev der indberettet til Psykiatriledelsen, at ud af de 20 beboere der boede på Skovbrynet var der 4 beboere under 67 år, og 16 over 67 år. Dette har vendt, således vi nu i 2003 har beboere hvor 30 procent er folkepensionister, og 70 procent er under 65 år og derfor førtidspensionister, vores yngste beboer er under 30 år. Hun citeres ligeledes for at sige at kommunerne tager de ældre hjem for at spare penge. Det er muligt de gør det med de demente, og de bedste af de sindslidende, men på Skovbrynet har vi ikke set den tendens efter vi ikke har demente beboere mere. Vi har haft enkelte af de yngre der er flyttet i kommunale boformer efter at have boet på Skovbrynet en periode, efter en længerevarig indlæggelse på Psykiatrisk sygehus. Det er et stort, krævende arbejde der lægger til grund for en sådan udflytning. Dette arbejde gøres i fællesskab af beboeren og kontaktpersonen, som har det fælles mål, at en udflytning skal blive en succes. Måske tænkes der, at det er vore job vi tænker på når dette læses, men nej, vi er blevet lovet at ingen fyres, men ompladseres, at der tages hensyn til os, at vore ønsker tages med i overvejelsen af de job vi tilbydes, og at vi ikke skal farte fra Herodes til Pilatus, der er brug for alle, som Per Lund sagde, da han orienterede os om beslutningen i mandags. Her er det vi som personale føler at vi er nødt til at tale beboernes sag, da de ikke formår at gøre det selv, og ikke mulighed for at protestere. Meldingen om lukningen kom som et chok for beboerne, og for os personalet kunne vi godt have brugt, at der var en handleplan for vore beboere, og hvad der skal blive af dem. Det er i forvejen svært med så kroniske sindslidende at forholde sig til fakta, de har det svært nok med det kaos der er i deres indre, og så rykkes fundamentet væk under dem. Husk på, de har boet sammen i rigtig mange år, som var de den familie mange af dem ikke har. Husk at så syge mennesker har meget svært ved at danne sociale relationer, og specielt til fremmede mennesker og situationer. Nogle vil være i den situation, at de hvis de kommer ud af deres stue ikke kan finde den igen, da alting er anderledes, og i deres verden forkert, og de fortæres af angst. Vi kan kun give Lene Holmberg ret i det læserbrev hun skriver i NORDJYSKE Stiftstidende torsdag 25. september, Det er ikke kun patienterne der berøres af lukningen, også pårørende kan se frem til søvnløse nætter pga. bekymringer for den psykisk syge, og vi som personale bliver sikkert frustreret over det arbejde og de erfaringer vi har med de bestemte beboere droppes nu, og de af vore svageste kan endnu engang opleve et svigt fra systemet Pladseringen af Skovbrynet er unik. Det ligger i et naturparadis, ingen sætter spørgsmålstegn ved om man falder lidt udenfor det de fleste kalder det normale. Omgivelserne er smukke, og den accept der er fra alle der færdes i området gør en heling og giver en uerstattelig tryghed, som igen kan ses ud fra de meget få indlæggelser beboerne har haft på psykiatrisk sygehus i forhold til beboerne fra de andre sociale institutioner. Det kan virke som beslutningen om lukningen af Skovbrynet er en hovsaløsning, der ikke holder økonomisk i den sidste ende, men skal være med til at pynte på de meget stor udgifter der bruges til alle de nye tiltag i Amtet, og her er Skovbrynets lukning kun en lille besparelse som viser at her tænkes ikke på mennesker og deres følelser, men i kasser og stemmer. Brønderslev er vigtig, da nærkontakten til pårørende er vigtig, de bor i nærmiljøet, og der har fra politisk side været den holdning, at nærmiljøet er vigtigt, hvilket vi kun kan være enige i, det giver tryghed, og mulighed for at bibeholde netværket ved den tætte kontakt til de pårørende. Langt den største gruppe af beboerne er uegnet til den meget stormaskede distriktspsykiatri. Der har været skrevet og sagt meget om samme distriktspsykiatri, og hvordan den ikke er tilstrækkelig opsøgende, hvor der kan gå op til uger imellem besøgene til de enkelte, og det er ikke et problem der kan løses ved at lukke et ellers velfungerende bosted, hvor beboerne i den brugertilfredshedsundersøgelse der blev lavet 24 marts 2002 har givet Skovbrynet top point. I så og sige alle punkter, og det selv om rammerne er små, stuerne i det mindste. Det betyder mindre for beboerne end det at være i trygge rammer sammen med de mennesker man kender og føler sig relateret til på den ene eller anden facon. Skrevet af Social og sundhedsassistent Peter Neve på vejne personalet på Skovbrynet Peter Neve Store Tingbakke 181 9310 Vodskov Tlf. 98291225