Lokalpolitik

Ikke miljøproblemer for ny rejefabrik

Klagepunkter over fabriksbyggeri afvises

SKAGEN:Direktør Jørgen M. Christensen, Engelsviken Canning, Denmark A/S, afviser kraftigt, at det vil give problemer af nogen art, at der bygges en ny fabrik på det opdæmmede areal ved Søren Humbers Kaj. I en klage over Lokalplanen for området til Naturklagenævnet, har nabovirksomheden, Uni-Fisk, hævdet at det ikke er blevet undersøgt, i hvor høj grad jorden er forurenet. - Det under mig meget, at man nævner dette i klagen til Naturklagenævnet, for på Uni-Fisk ved man udmærket, at der er foretaget en nøje undersøgelse af jorden, siger Jørgen M. Christensen. - Det var noget af det allerførste, vi overhovedet talte om, da det kom på tale at bygge på arelaet, siger arkitekt Jens Ottesen, som har tegnet fabrikken. - Engelsviken Canning lægger meget stor vægt på miljø og kvalitet, og virksomheden er certificeret på området, så det var det første, der overhovedet blev tænkt på. De prøver, som Geoteknisk Institut har taget, viser, at der ikke er forurening af nogen art som ligger blot i nærheden af grænseværdierne i jorden, siger Jens Ottesen. - Jeg vil også afvise klagerens påstand om, at det vil vil påvirke mulighederne for at bruge vejen ved Søren Humbers Kaj til strækning af trawl og lignende, at der kommer en ny fabrik. - Vi skal måske have råvarer ind et par gange om ugen, men det er ikke nogen hindring for, at vodbinderierne og fiskerne fortsætter med at bruge vejen som hidtil, siger Jørgen M. Christensen. - Jeg har talt med vodbinderierne, med fiskeriforeningen og med fiskere om spørgsmålet, og det er mit indtryk, at vi har den bedste forståelse, siger Jørgen Christensen. Jørgen M. Christensen beklager, at byggeriet nu er blevet stoppet. - Vi har hele tiden stilet mod, at produktionen kunne begynde 1. juli, og det har vi også taget ordrer ind efter. Derfor håber vi, at det lykkes at få en endelig afgørelse fra Naturklagenævent hurtigt. - Klagen drejer sig om den redegørelse, der i Lokalplanen er for påvirkningen af kystnærhedszonen, og det er ikke noget vi som virksomhed har ansvaret for. Det er kommunen, der udarbejder Lokalplanen og som har besluttet, hvordan redegørelsen skal være, og vi har da tillid til, at kommunen har givet en fyldestgørende redegørelse, siger Jørgen M. Christensen.