Ikke én eneste vil i skolebestyrelse

På Skørping Skole har man i modsætning til Hellum Skole slet ikke haft heldet med sig i suppleringsvalget til skolebestyrelsen.

På Skørping Skole skulle man bruge ét nyt medlem, fordi Henrik Kragh er blevet fritaget for sit hverv på grund af ophold i Kina. Men kun seks personer mødte op til opstillingsmødet i januar, og de tre var i forvejen medlemmer af skolebestyrelsen, mens de tre øvrige ikke var interesserede i at stille op. Det er heller ikke siden lykkedes at finde et syvende forældremedlem. Skoleleder Peter Hansen forklarer, at skolen fortsat bestræber sig på at finde et nyt medlem, fordi der er tale om borgerligt ombud. Imidlertid er der allerede om et års tid ordinært skolebestyrelsesvalg. - Med de erfaringer vil vi sætte ekstra fokus på det valg i den kommende tid. Derfor planlægger vi at sætte det store sejl til i forbindelse med skolebestyrelsens årsmøde sidst i april eller først i maj, siger Peter Hansen. Skolebestyrelsen vil tage sund kost på som tema. - Vi håber også på lokalpolitisk deltagelse. Så regner vi med at have nogle elever til at spille på plasttrommer, og forhåbentlig kan det hele foregå i den nye naturbase, fortæller Peter Hansen.