EMNER

Ikke én krone i statsstøtte

Enhedslisten vil ikke være med til at bevilge en krone til at ødelægge Egholm og Aalborg vestby. Enhedslisten vil ikke være med til at bevillige en krone til projekter, som øger biltrafikken og forureningen. Derfor bliver det ikke med Enhedslistens støtte, at staten går ind og støtter en 3. Limfjordsforbindelse. Det har jeg fået et klart løfte om fra Enhedslistens folketingsgruppe. Til gengæld vil Enhedslisten stille forslag om, at der etableres en nyt jernbanespor mellem Frederikshavn og Aalborg. Hermed skabes bedre vilkår for en nærbane fra Hobro til Hjørring og bedre muligheder for at lægge mere godstransport over på skinner. Herudover vil Enhedslisten i Folketinget stille forslag om en takstnedsættelse pr. 1. januar 2004, således at en busbillet (for to zoner) højst må koste 10 kr. samt indførelse af et loft over stigninger, så alle der står i valget mellem bil eller kollektiv trafik kan være sikre på, at taksterne ikke stiger mere end pris- og lønudviklingen i de kommende år. Hermed giver Enhedslisten gennem Folketinget en kontant støtte til de kræfter i Nordjylland, der slås for at bevare miljøet og sikre en bæredygtig udvikling. Per Clausen folketingskandidat (Enhedslisten), Vendsysselsgade 8, Aalborg, Per.Clausen@ft.dk