Hellerup

Ikke nogen hemmelighed

Først tak til Lars Hellerup for et sobert Synspunkt 7.6. Det er rart, at der er mennesker, som trods alt kan frigøre sig fra den negative journalistiske tone, som på det seneste har omgivet projektet.

Der efterlades nemlig den almindelige nordjyde det indtryk - såfremt vedkommende læser NORDJYSKE - at de, som har med planlægningen af Musikkens Hus i Nordjylland at gøre, ønsker at bevare projektet som en hemmelighed for offentligheden længst muligt. Intet er mere forkert! Der er i såvel fondsbestyrelsen, der skal bygge og eje musikhusdelen som hos Statens Forsknings og uddannelsesbygninger, som skal eje universitetsdelen et enigt ønske om at inddrage og informere offentligheden mest muligt i processen om husets tilblivelse. Det er jo nordjydernes hus. I takt med, at der har været noget, vi kunne fortælle, er der udgivet nyhedsbrevet Fanfaren – været udstillet modeller af Musikkens Hus, tilgængelig for offentligheden – været åbne referater fra fondsbestyrelsesmøder osv. Der er imidlertid nogle spilleregler omkring et sådant byggeri, som vi er nødt til at overholde. Det drejer sig bl.a. om offentliggørelse af arbejdstegninger fra arkitektens side i den løbende tilpasning af projektet såvel på det økonomiske plan som på det funktionelle plan. Det er efter min opfattelse ganske irrellevant og forvirrende for offentligheden til stadighed at få arbejdstegninger forelagt, når sagen er den, at disse er en del af en proces, der til syvende og sidst skal munde ud i det hus som vi forhåbentlig snart skal tage fat på at bygge. Vi informerer altså offentligheden, når der er noget at informere om med hensyn til husets overordnede udseende og funktionalitet. Må jeg minde om, at flere modeludgaver af huset har været til skue for offentligheden, og den seneste fra oktober 2004 kan stadig ses på adressen Rendsburggade 6 i Aalborg. Det er mig derfor uforståeligt, når journalister og folk, der i øvrigt går under betegnelsen eksperter kan mene at der har været lukkethed om projektet. Vi må nødvendigvis respektere de aftaler, der er indgået med den vindende arkitekt vedr. løbende offentliggørelse af arbejdstegninger, og det er for mig oplyst, at der intet usædvanligt er i disse aftaler. Jeg medgiver, at vi er under tidspres, men dette tidspres skyldes mange ting. For det første gør vi os faktisk umage for at vi får et smukt og funktionelt hus til glæde for alle daglige brugere – ja, for alle nordjyder. For det andet kostede det nogle måneder i tid, da man måtte omprojektere som følge af byrådets beslutning om at bevare dele af det gamle kvægtorv, og for det tredje har det været en betydelig opgave, at få tilpasset projektet til den økonomi vi nu engang har til rådighed. Lad os nu glæde os til et forhåbentligt godt resultat af mange års anstrengelser fra en masse frivillige ildsjæle, der har lagt mange timer og et stort engagement i Musikkens Hus – ikke for deres egen skyld, men for hele landsdelens skyld. Nordjyske virksomheder – foreninger og fonde har samtidig lagt over 100 mio. kr på bordet. Det er sjældent, at den slags sker i Danmark! Det vil være så dejligt, hvis vi får en situation, hvor alle forholder sig kritisk men konstruktivt til projektet og ikke blot prøver at lægge et negativt slør over dette byggeri, som forhåbentlig kan give hele landsdelen et yderligere løft såvel kulturelt som erhvervsmæssigt. Jeg er derfor ganske enig i Lars Hellerups konklusion, at det er en god forretning for os heroppe at få et Musikkens Hus til 500 mio. kr mod en betaling fra Aalborg Kommune på 60 mio. kr. og ca. 20 mio. kr fra Nordjyllands Amt. Vi skal til stadighed udvikle landsdelen med nye tiltag, og Musikkens Hus er et af disse. Hvis vi blot intet foretager os, ja så overhales vi af andre større byer som har opdaget at kutur- og oplevelsesøkonomien er der fremtid i. Der sker faktisk meget i øjeblikket i de områder udenfor nordjylland, som vi er i konkurrence med. Ole Jørgensen er bestyrelsesmedlem i Fonden Musikkens Hus i Nordjylland og direktør for Spar Nord Fonden, Østeraa 12, Aalborg.