Haldager

Ikke nok at stramme regler

Desværre blev den liberale gruppes ændringsforslag om at begrænse transporttiden til otte timer ikke vedtaget under afstemningen om velfærd for dyr under transport. Jeg havde gerne set, at loftet var blevet på otte timer. Men det er mindst lige så vigtigt, at dyr transporteres under gode forhold. Selv to timers transport kan være for meget, hvis forholdene ikke er ordentlige. Derfor glæder jeg mig over alle de mange andre beslutninger, der er blevet vedtaget i Europa-Parlamentet, som vil forbedre dyrenes forhold under transport. Bl.a. bestemmelser om temperatur, ventilation, pladsforhold og indretning af lastbiler, men også om certifikater til transportfirmaerne samt uddannelse af de, der arbejder med dyr, så de er kvalificeret til at reagere på dyrenes adfærd. Langt de fleste dyr transporteres med dyrevelfærd i højsædet. For at komme grumme eksempler til livs nytter det ikke blot at stramme reglerne, for uden en skærpet kontrol kommer vi ikke branchens brodne kar til livs. Niels Busk medlem af Europa-parlamentet (V), Haldagervej 299, Haldager