Ikke objektiv

Cand.mag. Tem Frank Andersen har selvfølgelig ret i, at det var uhøfligt eller ugæstfrit, som han udtrykker det (11.7.), at afslå Niels O. Fruensgaards invitation til at overvære en gruppeforestilling på Aalborg Universitet.

En sådan udvist uhøflighed overdøver næsten hensigten bag invitationen, nemlig at dupere den indbudte med en bravuriscenesættelse af et kritisabelt fænomen. Måske har T.F.A. også ret i, at man som skomageren altid skal ”blive ved sin læst”, eller mere bramfrit sagt: holde sin kæft, hvis man som skomager påtænker at vove sig uden for skomagerfaget. Hvilken vidunderlig stilhed ville det ikke afstedkomme i vort støjplagede Folketing eller i vort debatplagede offentlige rum med iværksættelsen af sådan en demokratiindskrænkende puritanisme. Det plejer at være det første tegn på argumentatorisk afmagt, når den ene part på et tidspunkt henfalder til at forsvare sine kæphæste med en henvisning til udviklingen eller til de forandrede tider. Metoden er ofte benyttet, når den folkeskole, som T.F.A. gerne så, at jeg holdt mig til, skal forsvares mod kritik. Men altså: gruppeeksamen er ønskelig og nødvendig, fordi tiderne har forandret sig, som anført af T.F.A.. Og det er jo et godt gummiargument. For tiderne har sandelig forandret sig. Det har tiderne det jo ofte med at gøre. Det argument kunne godt fortjene et vaskeægte akademisk 13-tal. Til gengæld mener T.F.A. ikke, at jeg kan mønstre argumenter mod gruppeeksamen. Det gjorde jeg ellers sidst i mit indlæg 9.7. Disse argumenter kan T.F.A. ikke lide, og det er da en ærlig sag. Men han kunne vel anerkende dem som argumenter. Såvel T.F.A. som Niels O. Fruensgaard og Arne Remmen dementerer i deres indlæg faktisk, at gruppeeksamen giver mulighed for objektiv bedømmelse af den enkeltes faglige kundskaber, idet alle tre pointerer med forskellige ord, at samarbejdet i gruppen er et godt eksempel på, at summen kan blive mere end de enkelte dele. Gruppen løfter altså ud over, hvad den enkelte selv tænkes at formå uden sin stimulerende tilstedeværelse i gruppen. Og så er det jeg spørger: Hvad er det så egentlig man får sit 13-tal for? Er det for det ene eller det andet eller en blanding af lidt af hvert. Objektiv kan man i hvert fald ikke kalde bedømmelsen.