Lokalpolitik

- Ikke ond vilje men manglende overblik

Rod i den kommunale musikskoles regnskab koster næsten en kvart mio. kr.

HJØRRING:Det sidste møde inden sommerferien i Hjørring Kommunes Fritids- og Kulturudvalg endte med på især ét område ikke at blive enstemmigt - nemlig omkring punktet for Hjørring Kommunale Musikskole. Et regnskab for 2004 viste nemlig, at der "manglede" cirka 150.000 kr. på kontoen, da Musikskolen i år overgik til drift af Kulturkontoret, der bestyrer Kulturhuset i Dronningensgade, hvor Musikskolen nu er flyttet hen: - Det er beklageligt. Men jeg tror ikke, der er tale om ond vilje fra den tidligere ledelse men måske nærmere manglende overblik. Regnskabet, som Musikskolen selv tidligere har ført, har ikke været gennemsigtigt, siger formand for udvalget, Ove Jacobsen (V). Han påpeger derfor, at den nye ledelse skal have helt ordnede forhold. Så nu er styringen på drift og vedligeholdelse af de nye musikskolerammer 100 pct. overgået til Kulturkontoret: - Der mangler nogle penge, ét eller andet sted, men nu skal den nye ledelse begynde på en frisk. Så derfor må vi i udvalget bede om en ekstra pengebevilling, fortsætter Ove Jacobsen. For mange elever Det endelige regnskab er efter en fremstrakt hånd fra den nye skoleledelse endt med et underskud på 32.000 kr. Men dertil kommer, at Musikskolen heller ikke har haft styr på elevreglerne: Det handler om det såkaldte MGk, Musikalsk Grund Kursus. Et tre-årigt kursus, der bl.a. giver adgang til musikkonservatoriet. Her er reglen, at der maksimalt kan betales for 18 elever i form af tilskud fra stat, amt og kommune. Men Musikskolen i Hjørring har bare uden udvalgets vidende - da skolen selv kørte regnskabet - haft 20 elever. Og derfor skal fritids- og kulturudvalget nu bede byrådet om yderligere en ekstrabevilling på 195.000 kr. Ifølge udvalgsformand Ove Jacobsen er der tidligere blevet lavet aftalen om de 18 elever, som det er tilfældet i de andre nordjyske kommuner. Og tilskuddet hertil bliver fordelt med cirka en tredjedel til staten, Nordjyllands Amt og den pågældende kommune. - Må vi må altså konstatere, at vi må betale for de to elever, der har været for meget. Og det vil jeg igen betegne som et efterslæb fra den tidligere ledelse på Musikskolen, siger Ove Jacobsen. Konklusionen Konklusionen på det hele blev på mødet forleden, at den kommende drift af Hjørring Kommunale Musikskole nu efter forvaltningens side er nødt til at have et ekstra tilskud på 150.000 kr. for at dække det endelige underskud, når budgettet er regnet sammen. Og her var man så ikke enige i udvalget. For et mindretal på tre af udvalgets syv medlemmer stemte imod, nemlig Jens Vestergaard (V), Svenning Christensen (V) og Niss Ribergaard (S).