Lokalpolitik

Ikke penge til at lukke usund skydebane

Skagen Kultur og Fritidscenter må selv betale

Det vil koste 234.312 kr. at få de lo­ka­ler, som tid­li­ge­re blev be­nyt­tet til sky­de­bane, fyldt med sand og ef­ter­føl­gen­de for­seg­let af sundhedsmæssige årsager. Men de penge kan ikke hentes hos kommunen, siger borgmester Hans Rex. Arkivfoto Peter Broen.

Det vil koste 234.312 kr. at få de lo­ka­ler, som tid­li­ge­re blev be­nyt­tet til sky­de­bane, fyldt med sand og ef­ter­føl­gen­de for­seg­let af sundhedsmæssige årsager. Men de penge kan ikke hentes hos kommunen, siger borgmester Hans Rex. Arkivfoto Peter Broen.

SKAGEN:Enten må Skagen Kultur og Fritidscenter selv finde pengene, eller også må centret forsøge at få et tilskud bevilget efter nytår, når det nye sammenlægningsudvalg er blevet til et byråd. Det er resultatet, efter at økonomiudvalget i Skagen Kommune har sagt nej til at lade kommunen betale for, at man kan sløjfe det kælderlokale, hvor der tidligere har været skydebane. Borgmester Hans Rex (V) siger, at kommunen ikke har penge til et sådant formål på budgettet. - Desuden er der jo også penge til vedligeholdelse indeholdt i det kommunale tilskud, som kultur og fritidscentret får fra kommunen. - Byrådet blander sig ikke i, hvordan centret anvender disse penge. Det er helt op til centrets bestyrelse, siger Hans Rex. Kultur og fritidscentret har søgt kommunen om at få et øget driftstilskud på 234.312 kroner. Det er, hvad det vil koste at få de lokaler, som tidligere blev benyttet til skydebane, fyldt med sand og efterfølgende forseglet. Der har i en årrække været problemer med fugt i skytteforeningens lokaler på grund af høj grundvandstand, og BST har nu erklæret lokalerne for sundhedsfarlige at opholde sig i. For at undgå, at skimmelsvampene spreder sig fra kælderen til andre lokaler i centret, anbefaler BST, at rummene fyldes med sand. Skytterne fra Skagen har indgået en aftale med skytteforeningen i Aalbæk om, at de, indtil der findes en anden løsning på skydebaneproblemet i Skagen, kan bruge banerne i idrætscentret i Aalbæk.