EMNER

Ikke perfekt

Afsluttende kommentar til Arne Hansen (11.9.): Jeg vil blot minde om, at verden er ikke perfekt.

Det er Danmark og danske soldater heller ikke. Vore muligheder og ressourcer er begrænsede. Og freden vindes kun i et langt sejt træk - med mange tilbagefald. Men danske soldater nøjes ikke med at skrive vidtløftige artikler om fred og verdens frelse. Nogle kæmper for mere sikkerhed og fred, så der bl.a. kan bygges broer, skoler osv. i Afghanistan. Andre forhindrer pirater i at ødelægge livsnødvendig skibstrafik. Det gavner også fattige lande. Nogle soldater sætter deres liv til i denne kamp. Det fortjener de al respekt for og opbakning til! Havde Danmark ubegrænsede ressourcer, kunne vi give enhver nødstedt ret til ophold i Danmark. Men det er utopi. Derfor må hjælpen begrænses til nogle af de mest nødstedte.