Ikke plads til alle i dialysen

SF ønsker større kapacitet på Sygehus Thy-Mors, men det vil koste 2,6 mio. kroner

17 ud af 30 dialysepatienter fra Thy/Mors-området køres flere gange hver uge til sygehuse i enten Viborg eller Aalborg for at komme i dialyse. Kun 13 får den tidskrævende behandling lokalt. Det ændres ikke, når dialysen i december flytter fra Nykøbing til Thisted. Kapaciteten på afdelingen bliver nemlig ikke udvidet, hverken i form af flere dialysepladser eller udvidet arbejdstid. Det ærgrer regionsrådsmedlem Mogens Ove Madsen (SF), bosat på Mors. Han har i de forløbne måneder stillet flere spørgsmål til regionsrådsformand Ulla Astman for at få svar på, om transportudgifter og behandlingsudgifter ved at køre patienter til Viborg og Aalborg vil kunne finansiere en udvidelse af det planlagte tilbud i Thisted. Mandag havde regionens forretningsudvalg sat sagen på dagsordenen. Af redegørelsen i dagsordenen fremgår det, at hvis man vejer alle udgifter og besparelser op imod hinanden, så vil det koste 2,6 millioner kroner ekstra at behandle alle områdets dialysepatienter i Thisted. - De penge har regionen ikke på budgettet lige nu, men vi vil arbejde videre med sagen og tage den op igen, om ikke før så i forbindelse med næste års budget, siger Mogens Ove Madsen og tilføjer: - Jeg fornemmer, at der er forståelse i forretningsudvalget for, at de her patienter, som skal af sted til behandling tre gange om ugen, ikke skal køre så langt.