Lokalpolitik

Ikke plads til den ønskede vækst i kerne-ydelserne

2002 trods alt et godt år for Sindal Kommune, mener borgmesteren

SINDAL:I disse tider, hvor mange kommuners selvstændighed for alvor er kommert til debat, kan mangen en borgmester måske være fristet til at bede de højere magter om hjælp. Borgmester Søren Risager (V) afsluttede imidlertid ikke sin nytårstale med et Gud Bevare Sindal, da han kiggede både frem og tilbage for en kort bemærkning i forbindelse med årets første kommunalbestyrelsesmøde, som blev indledt i går sidst på eftermiddagen. En del af talen handlede dog ikke desto mindre om netop selvstændigheden. - Det, vi ser frem til med størst spænding, er sikkert det resultat, som strukturkommissionen kommer frem til sidst på året. Kommissionen skal komme med et bud på, hvordan man bedst fordeler opgaverne mellem stat, amter og kommuner, sagde borgmesteren blandt andet om sagen og henviste til, at mange undersøgelser viser, at tilfredsheden er højere og udgifterne lavere, hvis man sammenligner kommuner med mindre end 12.000 indbyggere med de større enheder. - Det tæller på plussiden for os, men hvordan vores stilling er, hvis amterne nedlægges, og en del af opgaverne herfra fremover skal løses af kommunerne, er svært at sige. Det afgørende er, at borgerne får den bedst mulige service for de resourcer, der er til rådighed, lød det endvidere i kommunekontorets rådssal. Sparsomt Da der blev taget hul på 2002, fik hele otte nye medlemmer af kommunalbestyrelsen muligheden for at præge udviklingen i Sindal Kommune, dog med det aber dabei, at det økonomisklle råderum er sparsomt. - Ikke, fordi vi ikke har vækst i de kommunale udgifter, men det sker på områder som sygedagpenge, førtidspensioner og anbringelser af børn og unge. Det gør, at vi ikke kan få plads til den vækst, vi gerne ville have, på kerneydelser som børne-, skole- og ældreområdet, anlæg og renovering af kommunale bygninger og veje, erkendte Søren Risager. Kunst og kultur - På mange måder har 2002 været et godt år for Sindal Kommune, sagde borgmesteren og henviste til følgende aktiviteter: * Bygge-projekt på Vendelbohjemmet til 21,5 mio. kroner samt tilbygning ældreplejens administration. * Tilbygning på Lendum Skole til 4,5 mio. kroner. * Rundkørslen ved Sindal Skole. * Byggemodning af to udstykninger og lokalplaner for to yderligere. * Igangsat byggeri af 20 andelsboliger og en hel del parcelhuse. * Påbegyndt revision af kommuneplanen med en række møder i lokalsamfundene. Borgmester Søren Risager glædede sig endvidere over, at det netop afsluttede år ligeledes bød på endnu en udstilling i Gøgsigs Pakhus, ligesom Vendsyssel Litterære Selskab blev dannet med hjemsted i Sindal og havde premiere på sit første arrangement, nemlig Erik Aalbæk Jensens forfatterskab. Den frivillige styrke - 2003 bliver også et aktivt år i Sindal Kommune, påpegede Søren Risager og henviste blandt andet til EU-programmet Leader+ og de lokale landsbyråd, byggeplanerne ved Mariehuset i Lørslev samt børnecenter-tanken i landsbyerne. - Alt sammen positivt, men vores største styrke og resource er de mange frivillige, der gør et stort, ulønnet arbejde i idrætsforeninger, landsbyråd, spejderkorps, Røde Kors, klubber, besøgsvenner, Sindal Marked, kunstudstillinger, turist- og erhvervsråd og handelsstandsforening, lød det fra borgmesteren, der rundede af med at rette en tak til kommunalbestyrelsen, alle ansatte ved kommunen samt kommunens borgerne for et godt samarbejde i 2002.