Ikke populært blandt kolleger

Socialforhold 26. september 2002 08:00

NORDJYLLAND: Det er intet populært job - heller ikke altid blandt kollegerne i den kommunale forvaltning - at gå på jagt efter borgere, der snyder sig til flere penge fra det offentlige, end de har ret til. Jan Bachmann, der er chef for den fælles skatteafdeling for Frederikshavn, Skagen, Læsø og Sæby Kommuner, kunne godt ønske sig, at han og hans ansatte fik lov til at samkøre registre, så de ad den vej kunne opdage ulovligheder. - Loven tvinger os til, når nogen kommer med et tip, at opsøge kommunale sagsbehandlere eller pædagoger for at få mistanken om, at et par bor sammen, be- eller afkræftet. Vore kolleger er tit ikke så samarbejdsvillige. De mener, at de bryder et tillidsforhold til klienten - eller at vi slår noget i en familie i stykker, som med deres hjælp er ved at blive bygget op, siger Jan Bachmann. Eftersom en retssag om tilbagebetaling kræver stærke beviser, er det uhyre sjældent, man rejser den slags sager. - Vores væsentligste resultat er, at folk i regelen holder op med at bryde loven, når vi begynder at interessere os for deres forhold, siger Jan Bachmann. Sparer 1,1 mio. kr. Også i Hobro spiller det forebyggende arbejde hovedrollen. I det seneste år afsluttede de kommunale skattemyndigheders særlige koordinator 90 sager - 19 om sociale ydelser og 71 om bopælsydelser. Ikke i én af dem er der krævet ydelser tilbagebetalt - simpelt hen, fordi man har taget problemerne i opløbet. Altså før der nåede at blive udbetalt penge. Til gengæld gør kommunen op, at man ved at reagere har sparet det offentlige for knap 1,1 mio. kr., som de pågældende uretmæssigt kunne have fået. - Vores mand sidder på folkeregistret og følger for eksempel tæt med, når nogle melder flytning. Hvis noget virker mistænkeligt, reagerer han straks, fortæller skattechef Mogens Elgaard. For et par uger siden prøvede en mand to gange at flytte til Hobro fra en nabokommune, men kommunen kunne se, at der ikke fandtes nogen ledig bolig på nogle af de to adresser, han meldte flytning til. - Formålet var helt givet at opnå offentlige ydelser, han og hans samlever ikke var berettiget til. Vi tog kontakt til ham og fraflytningskommunen - og forhindrede derved, at der uberettiget blev udbetalt én eneste kr., siger skattechefen, der også er landsformand for skatterevisorforeningen. Hobro var blandt de første kommuner, da man i 1999 afsatte en medarbejder specielt til såkaldt helhedsorienteret sagsbehandling under projekt "Mindre snyd". Den pågældende er også kommunal parkeringsvagt - en opgave, han bruger cirka en femtedel af sin arbejdstid på. Modellen har været en stor succes og er forlængst gjort permanent.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...