Ikke råd til en lavere takst

70 kilo-grænsen for at aflavere affald på genbrugspaldsen ophæves

SKAGEN:Skagen Kommunes udvalg for teknik og miljø mener, at der er råd til at sætte renovationstaksterne ned i det kommende år, og det var også, hvad udvalget indstillede til byrådets godkendelse i forbindelse med førstebehandlingen af budgettet. Men udvalgets indstilling blev underkendt, inden forslaget kom til byrådet. Økonomiudvalget så mere på helheden end på udgiften bag de enkelte takster, og ændrede forslaget om lavere takst til et forslag om, at de i stedet skal stige. Og det var det byrådet godkendte. Nej'et til takstnedsættelsen skyldes, at Skagen Forbrænding har en stor gæld til kommunekassen, så forbrændingsafgiften ikke kan sættes ned. Stigningen i taksterne bliver på 2,7 procent, og det svarer til den pris- og lønstigning, der er lagt ind i hele budgettet for 2005. Til gengæld får borgere, som afleverer genbrugsmateriale og affald, der skal deponeres, det lettere fra 2005. De slipper for at tænke på, om der er mere end 70 kilo på traileren eller i bagagerummet. Den nuværnde grænse for at aflevere affald gratis på 70 kilo ophæves, så private kan komme med lige så mange kilo, de vil, per gang. En række takster på vandforsyningsområdet stiger i 2005. Vandprisen stiger med fem øre til 8,64 kroner inklusiv moms og statsafgift per kubikmeter. Kommunens salgspris er 1,75 kroner per kubikmeter. De faste afgifter stiger med fra 32 kroner for den billigste til 1.581 for den dyreste. Tilslutningsafgifterne er uændrede. På spildevandsområdet stiger afledningsafgiften med 81 øre til 22,09 kroner, og abonnementsafgiften stiger med 13 kroner til 560 kroner. Det faste genbrugsgebyr, som dækker tømning af genbrugskassetterne, stiger også. Det almindelige helårsgebyr stiger med 13 kroner til 866 kroner, mens gebyret for tømning hver anden uge stiger med 11 kroner til 710 kroner. Gebyret for sommerhuse stiger med 23 kroner til 394 kroner. En række salgspriser fra genbrugspladsen stiger med 10 kroner per ton. Det er blandt andet på salg af knust beton og knust asfalt. En række takster for aflevering af affald til deponering stiger med 100 kroner per ton. Alle takster på lystbådehavnen og parkeringsafgiften holdes uændret. Det gælder også afgiften for byggetilladelser. Derimod sættes prisen på de kommunale stadepladser op med fra én til 36 kroner. Det er prisen for en stadeplads en enkelt dag, som stiger med én krone, og afgiften for en pølsevogn, som stiger med 36 kroner.