Lokalpolitik

- Ikke råd til flere ansatte

Byrådets politikere skal tage stilling til, om der på næste års budget skal afsættes ekstra to mio. kroner, så afdelingen Miljø, Vand og Natur får fire nye medarbejdere.

Sagen skal drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2012. - Så må vi se, om vi kan finde penge til det, men min holdning er, at det kan vi ikke, siger udvalgsformand Mikael Klitgaard (V), der tilføjer, at der skal findes besparelser for 30-40 mio. kroner. - Vi skal som politikere prioritere pengene, og der er ingen tvivl om, at skoleområde og ældreområdet kan komme med samme argumenter som afdelingen her. Men selvfølgelig skal ønsket vurderes på lige fod med de andre ønsker, der kommer til budgetdrøftelserne. - Uanset om man driver privat virksomhed eller kommune, vil der altid være for lidt penge i forhold til ønsker. Man er nødt til at prioritere opgaverne, og det kan betyde dårligere service til borgerne. Nu finder vi de penge, der kan afsættes til afdelingen, og så må direktøren og det politiske udvalg sige, at nogle opgaver skal gribes anderledes an - og at der måske er opgaver, man ikke udfører. Udvalgsformand Mikael Klitgaard melder klart ud, at han ønsker at friholde landmændenes husdyrbrugssager for længere sagsbehandlingstider. - 80 procent af udgifterne til sagsbehandlingen på det område er brugerbetalt, tilføjer Mikael Klitgaard, der oplyser, at der fortsat er travlt på dette område. - Og længere ventetid løser ingenting, for så skal sagerne jo bare laves senere. Det handler om at lade være med at udføre nogle opgaver eller gøre tingene på en anden måde. I notatet til politikerne fremgår det, at afdelingen er parat til at afsøge nye og mere effektive måder at løse opgaverne på. - Vi vil alle løbende arbejde med at finde rationaler inden for området, for på den måde løbende at skabe mulighed for at nedsætte ressourceforbruget, hedder det i notatet hvori der også står: - Vi anser selvfølgelig ikke Miljø, Vand og Naturs normering - og budget i det hele taget - som en permanent størrelse.