Ejstrup Strand

Ikke relevant at indespærre Ryå-borgerne

TRAFIK:De seneste målinger har vist, at trafikken ad Gl. Landevej til Ryå ligger på 1400-1800 biler i døgnet. Der er hovedsageligt tale om lastbiler, og politiets målinger viser, at 40-55 pct. overskrider hastighedsbegrænsningen på 50 km/t. Det er på den baggrund, Teknisk Udvalg i Aabybro Kommune 28. februar 2005 besluttede at etablere fartbegrænsninger i Ryå i 2006. Der er etableret chikaner ved indkørslen til Ryå, men de har ikke den ønskede effekt. Aabybro Kommune har modtaget et forslag til fartbegrænsende foranstaltninger fra COWI. Den samlede anlægssum anslår COWI til 405.000 kr. På den baggrund kan det undre, at NORDJYSKE Stiftstidende 3. juli bringer en artikel :"Lang ønskeliste til budgettet", hvor et af ønskerne er at lukke Gl. Landevej ved udmundingen i Brogardsvej (Omfartsvejen) samt hele to nye rundkørsler på Omfartsvejen. Naturligvis er det ikke journalisten, der kommer med en sådan tåbelighed. En eller anden "politiker" har med henblik på de kommende budgetforhandlinger slået gækken løs. Gl. Landevej er klassificeret som "Almindelig trafikvej", den er Ryå-borgernes forbindelse til Aabybro og Pandrup, den offentlige busrute går til Ryå via Gl. Landevej. Trafikken til Ejstrup Strand og campingpladsen dér ville formentlig flytte til Rævhedevej og skabe problemer af helt andre dimensioner. Jeg er fuld af forståelse for, at den, der har udtalt sig til pressen, ikke ønsker at lægge navn til, men i en tid, hvor der spekuleres i at anvende 785.000 kr. om året til transport af de ti pct. af borgerne på Gjøl, der ikke kan transpsortere sig selv til Aabybro, er det altså ikke relevant at lukke Gl. Landevej og spærre Ryå-borgerne inde.